Próbna ewakuacja w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Data: 12-10-2015 r.

Dyrektor przedszkola powinien przynajmniej raz w roku przeprowadzić próbną ewakuację. Musi się ona odbyć do 30 listopada. Najpóźniej na tydzień przed planowaną ewakuacją dyrektor powiadamia właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności w przedszkolach i szkołach, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych wychowanków (czyli nie później niż do końca listopada).

Nie później niż tydzień przed terminem planowanej próbnej ewakuacji dyrektor powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zamiarze przeprowadzenia działań.

Głównym zadaniem próbnej ewakuacji jest przygotowanie dzieci do ewakuacji i niedopuszczenie do powstania paniki, przećwiczenie ról i sposobu wywiązywania się pracowników z przydzielonych im zadań, określenie skuteczności ewakuacji i zdiagnozowanie jej najsłabszych elementów, doskonalenie procedury. Ponadto próbna ewakuacja ma sprawdzić stan techniczny dróg i wyjść ewakuacyjnych i ich oznakowania, stan technicznych środków zabezpieczenia pożarowego, oświetlenia awaryjnego, sposób i czas ewakuacji dzieci. Próbna ewakuacja ma wskazać, jakie zmiany należy wprowadzić, by ją usprawnić.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa pożarowego jak w przedszkolach publicznych.

Zofia Rudzińska, specjalista prawa oświatowego

Tagi: ewakuacja

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37886 )
Array ( [docId] => 37886 )

Array ( [docId] => 37886 )