Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli na nowych zasadach

Autor: Wysocka Marta
Data: 29-09-2015 r.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia zmieniający zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. Planowane nowości oświatowe są ukierunkowane na dobro dziecka – uczniowie nie będą składać zeznań w obecności obwinionego nauczyciela.

Planowane nowości oświatowe wprowadzą zmianę w zasadach prowadzenia postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli, jeżeli jednym ze świadków będzie uczeń. Zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian pozwalających na zminimalizowanie stresu oraz zwiększenie swobody wypowiedzi ucznia, który w postępowaniu składa zeznania dotyczące nauczyciela.

Obecnie uczniowie są przesłuchiwani w obecności obwinionego, ponieważ stosuje się tryb wzywania i przesłuchiwania świadków określony w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Uczeń nie będzie składał zeznań w obecności obwinionego

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego zakłada, że w przypadku postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielowi, uczeń niemający ukończonych 18 lat będzie składał zeznania:

  • bez obecności obwinionego
  • w obecności psychologa
  • w razie potrzeby także z udziałem rodzica, opiekuna prawnego lub osoby (podmiotu) sprawującego nad nim pieczę zastępczą, o ile nie ograniczy to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego

Składanie zeznań to duże obciążenie psychiczne

W uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia wskazuje się, że składanie zeznań w obecności obwinionego nauczyciela jest dużym obciążeniem dla ucznia. Zauważono także, że obecność nauczyciela przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne może krępować swobodę wypowiedzi, a zeznania pokrzywdzonych uczniów często są kluczowe dla sprawy.

Projekt nowelizacji rozporządzenia trafił do konsultacji. Nowości oświatowe mają wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

Projekt rozporządzenia zmieniający zasady prowadzenia postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli (projekt z dn. 21 września 2015 r., wersja skierowania do konsultacji)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37821 )
Array ( [docId] => 37821 )

Array ( [docId] => 37821 )