Urlop zdrowotny nauczyciela a dodatek motywacyjny

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 30-08-2015 r.

Wynagrodzenie nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia nie uwzględnia dodatku motywacyjnego otrzymywanego przed rozpoczęciem tego urlopu. Należy również liczyć się z tym, że po powrocie do pracy dodatek ten nie musi zostać przyznany ponownie, ale nie może także zostać odebrany, jeżeli okres na jaki go przyznano jeszcze nie minął.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, dla nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia przewidziane jest prawo do otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (art. 73 ust. 5 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że w na czas, w którym trwa urlop zdrowotny nauczyciela, zawiesza się wypłacanie przyznanego dodatku motywacyjnego.

Dodatek motywacyjny po urlopie zdrowotnym nauczyciela

Nauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny przez cały okres, na jaki został on przyznany, chyba że jego wypłacanie zostało wstrzymane z powodów o których mówią przepisy prawa. Po ustaniu tej okoliczności wynagrodzenie nauczyciela ponownie uwzględnia ten dodatek – chyba, że w między czasie upłynął okres, na jaki dodatek został przyznany.

Dodatki motywacyjne dla nauczycieli zwykle przyznaje się na okres jednego semestru lub jednego roku. Nauczyciel, któremu przyznano dodatek na okres jednego semestru przez rok wykorzystywał urlop zdrowotny nauczyciela, może nie otrzymać go już po zakończeniu tego urlopu – nie ma bowiem obowiązku ponownego przyznania dodatku motywacyjnego.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nauczyciela, którego urlop zdrowotny zakończył się przed upływem okresu, na jaki przyznano dodatek motywacyjny – w tym przypadku należy wznowić wypłacanie dodatku przewidzianego dla nauczycieli.

Odebranie dodatku motywacyjnego to pogorszenie warunków płacy

Dyrektor szkoły i organ prowadzący nie mają upoważnienia do odebrania przyznanego dodatku motywacyjnego. Takie działanie stanowiłoby pogorszenie warunków płacy, a to wymaga przygotowania wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 kodeks pracy). Oznacza to, że przyznanego dodatku nie można odebrać, ale trzeba pamiętać, że nie ma obowiązku ponownego go przyznania. Wynagrodzenie nauczyciela nie musi zatem uwzględniać tego dodatku przez cały okres zatrudnienia w szkole.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37715 )
Array ( [docId] => 37715 )