Przedszkole nie ma obowiązku zorganizować dziecku specjalnego żywienia

Data: 22-09-2015 r.

Jeśli przedszkole nie może zorganizować dziecku z problemami żywieniowymi specjalnej diety wówczas dyrektor może umożliwić rodzicom przynoszenie własnych posiłków dla ich dzieci do placówki. W takim przypadku dyrektor powinien zapewnić higieniczne warunki przechowywania i podawania pożywienia.

Żywienie dziecka, któremu ze względów zdrowotnych lub z wyboru rodziców trzeba zapewnić specjalną dietę, niejednokrotnie jest wyzwaniem dla samych rodziców, a tym bardziej dla przedszkoli. Mimo to coraz więcej placówek podejmuje się przygotowywania dla swoich wychowanków diet, które są w miarę łatwe do realizacji. Praktyka pokazuje, że diety skomplikowane, wymagające właściwego zbilansowania, najczęściej nie są w przedszkolach przygotowywane. Pamiętać należy, że w niektórych dietach istnieje zbyt duże ryzyko powstania niedoborów niektórych składników odżywczych, a w konsekwencji złego funkcjonowania organizmu dziecka.

Przepisy nie odnoszą się do kwestii zapewniania specjalnych diet na terenie przedszkola. Jedynie preambuła do ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty zobowiązuje placówki do zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, jednak nie jest to równoznaczne z obowiązkiem zapewniania diet dopasowanych do dzieci z różnymi problemami zdrowotnymi.

Wobec braku regulacji pomocne jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia z 12 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywienia wegetariańskiego u dzieci, będące odpowiedzią na petycję rodziców dzieci wegetariańskich. Ze stanowiska wynika, że:

za organizację i jakość żywienia w przedszkolach są odpowiedzialni właściciele lub dyrektorzy placówek, którzy mogą umożliwić rodzicom przynoszenie przez nich żywności dla dziecka. W takim przypadku powinni zapewnić higieniczne warunki przechowywania i podawania pożywienia – odpowiednie do rodzaju przyniesionej żywności i zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319),

Ministerstwo Zdrowia nie posiada jednak ustawowego upoważnienia w zakresie regulacji sposobu żywienia na terenie żłobków, przedszkoli i szkół, a Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wydał jeszcze stanowiska w tej sprawie.

W przedszkolach niepublicznych
W przedszkolach niepublicznych kwestia specjalnej diety dla dziecka regulowana jest indywidualnie na poziomie danej placówki lub jej organu prowadzącego.

Źródło:

stanowisko Ministerstwa Zdrowia z 12 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywienia wegetariańskiego u dzieci, będące odpowiedzią na petycję rodziców dzieci wegetariańskich (znak: MZ-MD-P-078-3693-3/AT/13).

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37789 )
Array ( [docId] => 37789 )

Array ( [docId] => 37789 )