Przedszkole powinno informować o stosowaniu monitoringu

Data: 02-02-2015 r.

Jeśli w przedszkolu stosowany jest monitoring, dyrektor jest zobowiązany do poinformowania o tym wszystkich pracowników placówki i rodziców dzieci. Szczegółowe zasady stosowania monitoringu powinny wynikać z przepisów wewnętrznych.

Monitorowanie pracowników i dzieci znajdujących się w przedszkolu za pomocą kamer stanowi formę przetwarzania danych osobowych, gdyż daje możliwość identyfikacji osób. Przepisy prawa nie precyzują zasad stosowania monitoringu w Polsce. Z całą pewnością jednak dostęp do obrazu z kamer musi być chroniony i wgląd mogą mieć tylko osoby uprawnione. Dlatego w celu zabezpieczenia danych stosowana jest weryfikacja. Przy logowaniu powinien być wymagany kod dostępu, hasło własne, pytanie sprawdzające.

Decydując się na monitoring, trzeba przestrzegać kilku zasad, by nie łamać prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Istnieje obowiązek informowania o tym, że obiekt jest monitorowany. Forma jest dowolna, może to być tabliczka przed wejściem do budynku lub np. naklejka na drzwi. Ponadto kamery nie mogą być instalowane w tych miejscach w przedszkolu, które nie są związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, m.in. w toaletach. Należy także stosować monitoring wizyjny (tylko obraz) bez dźwięku, gdyż monitoring dźwiękowy może pozostać w sprzeczności z ochroną danych osobowych (naruszenie zasady adekwatności).

Konkretne zasady stosowania monitoringu powinny wynikać z przepisów wewnętrznych (np. regulaminu czy zarządzenia). Powinny być udostępnione do wiadomości wszystkim pracownikom i rodzicom przedszkolaków w zwyczajowo przyjęty w przedszkolu sposób, np. poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń.

Ponieważ zasady stosowania monitoringu w przedszkolu nie są zawarte w przepisach, nie ma więc różnic pomiędzy placówką publiczną a niepubliczną.

Małgorzata Celuch, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36488 )
Array ( [docId] => 36488 )