Podawanie leków uczniom – nauczyciele muszą być przeszkoleni

Data: 26-01-2015 r.

Prawo oświatowe nie reguluje szczegółowo kwestii związanych z podawaniem leków dla uczniów przewlekle chorych. Dyrektor szkoły nie powinien zobowiązywać nauczycieli do takich czynności, jeżeli nie wyrażają na to zgody. Ponadto w dyrektor szkoły powinien zorganizować odpowiednie szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami chorymi.

Karta Nauczyciela zobowiązuje nauczycieli do rzetelnego realizowania obowiązków związanych z dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą funkcją szkoły (art. 6 Karta Nauczyciela). Zobowiązanie to nie może być jednak traktowane jako obowiązek podejmowania czynności medycznych wobec ucznia – dyrektor szkoły nie może zatem nakazać podawania leków uczniom przewlekle chorych, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na takie działanie. Po podawania leków co do zasady upoważniona powinna być pielęgniarka – dyrektor szkoły prosi o to nauczycieli, jeżeli taka osoba jest nieobecna w placówce.

Podawanie leków nie może być dla nauczycieli obowiązkiem

Prawo nie przewiduje dla nauczycieli nakazu podawania leków chorym uczniom, ale nie zakazuje takiego postępowania, jeżeli nauczyciel podejmie się takiego obowiązku w uzasadnionych okolicznościach – Karta Nauczyciela nie zawiera w tej kwestii ograniczeń. Warunkiem jest, aby dyrektor szkoły pozyskał od rodziców ucznia pisemną zgodę na podawanie leków w szkole – dotyczy to zarówno upoważnienia dla nauczycieli, jak również dla pielęgniarki.

Należy zaznaczyć, że odpowiedzialność za czynności związane z leczeniem ucznia ponoszą jego prawni opiekunowie oraz lekarz. Dla nauczycieli obowiązki związane z czynnościami medycznymi stanowią funkcję wpierającą, dlatego ani rodzice ani dyrektor szkoły nie mogą wymagać więcej, niż wskazuje Karta Nauczyciela.

Przeszkolenie dla nauczycieli podających leki

Jeżeli rodzice wyrażą zgodę na to, aby uczeń przyjmował leki podawane przez pracownika szkoły, to konieczne jest odpowiednie przeszkolenie wyznaczonych osób. Szkolenie dla nauczycieli musi obejmować przede wszystkim zasady dawkowania i podawania leku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36446 )
Array ( [docId] => 36446 )

Array ( [docId] => 36446 )