Publikacja zdjęć na stronie www to przetwarzanie danych osobowych 

Data: 25-09-2013 r.

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem wymaga, by osoba, której dotyczą, wyraziła na to zgodę, w formie oświadczenia woli. Tymczasem przetwarzanie tych danych to wszelkie operacje na nich wykonywane. Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o pracownikach to również przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
  • jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Bez zgody pracowników można publikować na stronie internetowej szkoły ich dane obejmujące: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu, czy też służbowy adres e-mailowy.

Jeżeli dyrektor szkoły chce umieszczać na stronie internetowej zdjęcia uczniów czy też pracowników szkoły, musi uzyskać na to ich pisemną zgodę. Zgoda nie jest wymagana, gdy wizerunek osoby (ucznia, pracownika) stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza np. zdjęcia z imprezy szkolnej, wycieczki.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29905 )
Array ( [docId] => 29905 )

Array ( [docId] => 29905 )