Na wcześniejszy powrót ucznia do domu potrzebna jest zgoda rodziców

Data: 14-08-2013 r.

Bezpłatny dowóz dziecka do szkoły jest prawem a nie obowiązkiem. Analogicznie prawem, a nie obowiązkiem jest korzystanie przez ucznia ze świetlicy. Jeśli po zakończonych zajęciach dziecko ma samo wracać do domu, dyrektor może poprosić jego rodziców o pisemną zgodę, oznaczającą przejęcie przez nich opieki.

Plan sieci publicznych szkół i granice ich obwodów przesądzają o tym, czy dziecku przysługuje bezpłatny transport do szkoły i z powrotem. Sieć ta powinna być tak zorganizowana, aby droga dziecka z domu do szkoły nie przekraczała określonych odległości. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu (lub zwrot kosztów).

Na wniosek rodziców dziecko, może samo wracać do domu po zakończonych planowych zajęciach szkolnych, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w art. 43 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
 • uczeń w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania ucznia,
 • uczeń w wieku do 15 lat, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

Dla własnego bezpieczeństwa dyrektor szkoły może zadbać o pisemne oświadczenia rodziców uczniów, którzy samodzielnie wracają do domu. Powinien również sprawdzić, czy dziecko ma ukończone 7 lat.

Dyrektor powinien mieć pewność, że rodzice znają przepisy prawa i rozumieją swoje obowiązki wobec dziecka w tym zakresie. Dlatego oświadczenie może zostać wzbogacone o treści przypominające rodzicom przepisy art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Warto tę kwestię uregulować w porozumieniu z rodzicami a ustalenia zapisać w statucie szkoły. Rozwiązania mogą być różne dla różnych grup wiekowych.

Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody na samodzielny powrót uczniów do domu w sytuacji, gdy zajęcia kończą się wcześniej niż przewidywał plan na dany dzień, a rodzice nie zostali o tym uprzedzeni. W czasie zaplanowanych zajęć szkolnych dyrektor ponosi za uczniów odpowiedzialność. Skrócenie zajęć w stosunku do planu nie oznacza uwolnienia się od niej, ponieważ na tyle godzin rodzic powierzył dziecko opiece szkoły. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Wolna lekcja to przerwa w nauce (nawet jak to ostatnia lekcja) i z założenia uczniowie powinni mieć zorganizowaną opiekę.

Dyrektor może przekazać opiekę rodzicom, ale powinien ich wcześniej uprzedzić o skróceniu zajęć. Tylko wtedy rodzice mają możliwość przejęcia opieki. Rodzice mają prawo powiadomić szkołę, że nie są w stanie wcześniej przejąć opieki, wówczas dyrektor musi zapewnić takiemu dziecku nadzór w szkole.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29897 )
Array ( [docId] => 29897 )

Array ( [docId] => 29897 )