Rada Ministrów przyjęła program bezpieczeństwa w szkołach

Autor: Wysocka Marta
Data: 25-06-2015 r.

Rada Ministrów podjęła w dniu 23 czerwca 2015 r. uchwałę w sprawie realizacji programu „Bezpieczna +” mającego na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów. Dzięki rządowemu programowi dyrektor szkoły będzie mógł realizować zadania z zakresu bezpieczeństwa uczniów w szkole i życiu pozaszkolnym. Dobrą informacją dla nauczycieli i dyrektorów jest to, że realizacja programu będzie finansowana także w kolejnych latach.

Realizacja programu „Bezpieczna+” została zaplanowana na lata 2015-2018. Na działania zaplanowane na rok 2015 przewidziano 15 mln zł, natomiast w latach 2016 i 2017 kwota ta wzrośnie do 20 mln zł.

 

Program „Bezpieczna +” ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, nie tylko w czasie ich pobytu w szkole, ale również życiu codziennym. Dyrektor szkoły, którzy włączy się w realizację programu będzie mógł skorzystać ze środków potrzebnych na warsztaty dla nauczycieli i rodziców z zakresu cyberprzestrzeni czy zachowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo w czterech obszarach – główne założenia programu

„Bezpieczna+” to program komplementarny w stosunku do kończącego się programu poprawy bezpieczeństwa „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowanego w latach ubiegłych. Wnioski płynące z podejmowanych wówczas działań pozwoliły na wskazanie czterech obszarów, w których konieczne jest podjęcie nowych inicjatyw. W ramach programu „Bezpieczna+” dyrektor szkoły będzie realizował działania w zakresie:

  • poprawy kompetencji pracowników szkoły, uczniów i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
  • kształtowania otwartości szkoły na współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa
  • upowszechniania wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w takich sytuacjach
  • tworzenia warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa

Wybór obszarów działania uzasadniony jest koniecznością podejmowania szeroko zakrojonych inicjatyw będących źródłem wiedzy dla uczniów i ich rodziców oraz dla nauczycieli. Zachodzące dynamicznie procesy społeczne w połączeniu z szybkim rozwojem owoczesnych technologii sprawiają, że zapewnienie bezpieczeństwa wymaga sięgania po nowe i odpowiednio ukierunkowane działania.

Program „Bezpieczna+” – edukacja dla uczniów i dla nauczycieli

Komplementarność i spójność programu zakłada, że w działaniach edukacyjnych uczestniczyć będą nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice i nauczyciele. Ponadto każdy dyrektor szkoły uzyska pomoc w zakresie podnoszenia jakości postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37387 )
Array ( [docId] => 37387 )