Sankcje za rozpowszechnianie filmów z nauczycielami nagranych przez uczniów

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 19-01-2016 r.

Objęcie nauczycieli ochroną jak funkcjonariuszy publicznych nie ma wpływu na możliwość nagrywania czy fotografowania nauczycieli przez uczniów, czy rodziców. Nie jest więc zabronione fotografowanie i filmowanie nauczycieli. Dopiero bezprawne rozpowszechnianie zdjęć i nagrań nauczycieli jest chronione.

Nie można rozpowszechniać filmów czy zdjęć z wizerunkiem nauczycieli

Rozpowszechnianie oznacza publiczne udostępnianie filmu, zdjęcia, a w tym wizerunku uwidocznionych osób za pomocą dowolnego medium. W przypadku rozpowszechniania nagrania może dojść do naruszenia norm prawa – wskazać tu należy przede wszystkim na możliwość naruszenia dóbr osobistych, chronionych na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim – w zakresie prawa do wizerunku.

Za rozpowszechnianie nagrań – surowe kary

 

Nauczyciel korzysta z ochrony jak funkcjonariusz publiczny. Jeżeli więc rodzic czy uczeń dopuści się wykroczenia i rozpowszechni film z udziałem nauczyciela, będzie podlegał surowej odpowiedzialności.

Sankcjom karnym podlegają następujące czyny popełnione wobec nauczycieli:

  • naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela,
  • czynna napaść wspólnie lub w porozumieniu z innymi osobami lub użycie broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu,
  • stosowanie wobec niego przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia go do wykonania lub zaniechania prawnej czynności służbowej,
  • znieważanie.

Czyny te kwalifikowane są jako przestępstwa, przy czym taki charakter mają także wtedy, gdy nie zostały popełnione w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela (np. podczas dyżuru na korytarzu).

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38410 )
Array ( [docId] => 38410 )