Szkoła powinna wiedzieć o przewlekłej chorobie ucznia

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 02-01-2015 r.

Rodzice dziecka z chorobą przewlekłą powinni przekazać szkole jak najwięcej informacji dotyczących schorzenia. Dyrektor powinien zadbać o przeszkolenie nauczycieli w zakresie postępowania wobec przewlekle chorego ucznia i udzielania pierwszej pomocy.

Każdy pracodawca jest obowiązany do zapewnienia przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. Dyrektor jest zobowiązany także zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi udzielającymi pierwszej pomocy i ratownictwem medycznym.

Jeśli uczeń przewlekle chory musi przyjmować leki, jego rodzice mają obowiązek poinformowania dyrektora i nauczycieli o szczegółach choroby, leków i sposobu ich podawania oraz dawkowania. Zasady współpracy z rodzicami w tym zakresie można zapisać w statucie szkoły. Zgodnie z prawem do zadań pielęgniarki (na pisemne zlecenie lekarza) należy podanie leku uczniowi w razie wystąpienia takiej konieczności. W praktyce pielęgniarka nie jest stale obecna w szkole i nauczyciele stają przed koniecznością udzielania dzieciom pomocy, w tym również podania leku. Nie ma przepisów obligujących nauczycieli do podania leków. W każdym przypadku nauczyciel musi wyrazić zgodę. Każdy jest jednak zobowiązany do udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrażającej życiu.

O chorobie ucznia należy poinformować zarówno nauczycieli, jak i pracowników obsługi. Konieczne może być przestrzeganie odpowiedniej diety, właściwych zasad przygotowywania posiłków, wyeliminowanie niektórych środków czyszczących, częste odkurzanie, wietrzenie sali.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36332 )
Array ( [docId] => 36332 )

Array ( [docId] => 36332 )