Szkoła musi kontrolować, gdzie jest uczeń, który nie chodzi na religię

Autor: Bożena Winczewska
Data: 28-10-2014 r.

Uczeń, który np. nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywać we wskazanym miejscu (może to być np. biblioteka) przez cały czas trwania tych lekcji. Kontrola jego obecności ze względów bezpieczeństwa jest obowiązkowa i powinna być odnotowywana w ustalony w szkole sposób.

Kontrola obecności uczniów na każdych zajęciach jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa.

 

Pobyt ucznia w bibliotece w czasie trwania lekcji religii lub etyki może być oznaczany w specjalnie w tym celu założonym zeszycie lub w dzienniku indywidualnej pracy opiekuńczej, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu działalności opiekuńczej. Powinny być w nim wpisać dane ucznia, realizowane z nim zajęcia i jego obecność na nich. Nauczyciel powinien prowadzić taką dokumentację sprawowania opieki nad uczniem niekorzystającym z lekcji religii i etyki, jaka została przyjęta w danej szkole.

Zobowiązanie szkoły do zapewnienia opieki uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki, polega nie tyle na wskazaniu miejsca, gdzie uczniowie mają przebywać w czasie trwania tych lekcji, co na powierzeniu nadzoru nad nimi określonej osobie. Powierzenie zadań, ustalenie sposobu sprawowania opieki i jej dokumentowania należy do dyrektora szkoły, którego obowiązkiem jest opieka nad uczniami i zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Jeśli dyrektor organizuje opiekę w ten sposób, ze kieruje ucznia w czasie, kiedy odbywają się lekcje religii i etyki do biblioteki, to:

  • obowiązkiem ucznia jest pozostawanie w tym miejscu przez cały czas trwania tych zajęć,
  • obowiązkiem osoby, której przekazano ucznia pod opiekę jest rzetelne realizowanie zadań związanych z funkcją opiekuńczą szkoły, w tym zapewnienie mu bezpieczeństwa w czasie pobytu w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35948 )
Array ( [docId] => 35948 )