Szkoły muszą stosować nowe zasady dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

Autor: Bożena Winczewska
Data: 04-03-2016 r.

Od 1 kwietnia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży wprowadzone ustawą z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowe regulacje będą dotyczyć także szkół. W przepisach zaszło kilka istotnych zmian – sprawdź, jakie!

Zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku

Wdrażane ustawą rozwiązania mają służyć:

 • zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku,
 • zapewnieniu profesjonalnej opieki wychowawczej,
 • wzmocnieniu nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą,
 • przestrzeganiu przepisów przez organizatorów wypoczynku,
 • uniknięciu nieprawidłowości w zakresie jego organizacji.

Przed 1 kwietnia ukażą się także przepisy wykonawcze umożliwiające realizację zaproponowanych rozwiązań dotyczących zgłoszenia wypoczynku, karty wypoczynku, liczby uczestników w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, obowiązków kierownika i wychowawcy, programu kursów na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, wzorów karty kwalifikacyjnej i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

11 zasadniczych zmian

W nowych przepisach zmienia się m.in.:

1) Definicja wypoczynku i jego podstawowe formy.

2) Podmioty, które mogą organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

3) Tryb zgłaszania wypoczynku – potwierdzeniem akceptacji będzie umieszczenie zgłoszenia w elektronicznej bazie wypoczynku.

4) Warunki organizowania przez szkoły i placówki wypoczynku trwającego do 3 dni – o zamiarze zorganizowania wypoczynku trwającego nie dłużej niż 3 dni dyrektor szkoły zobowiązany będzie zawiadomić organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny, przekazując im kartę wypoczynku.

5) Obowiązki organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – warunki, jakie będzie zobowiązany zapewnić organizator wypoczynku zostały opisane szczegółowo i w szerszym niż dotychczas zakresie.

6) Warunki, jakie musi spełniać kierownik wypoczynku.

7) Wymagania wobec wychowawcy wypoczynku.

8) Organizacja kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku.

9) Nadzór nad wypoczynkiem – ustawa określa sposób sprawowania nadzoru przez kuratora oświaty nad wypoczynkiem organizowanym w kraju i zagranicą.

10) Przepisy karne – wobec nierzetelnych organizatorów wypoczynku przewidziano sankcję grzywny.

11) Postępowanie w razie wypadku w czasie uczestniczenia w wypoczynku

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38667 )
Array ( [docId] => 38667 )

Array ( [docId] => 38667 )