Szkoły muszą stosować nowe zasady dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży

Autor: Bożena Winczewska
Data: 04-03-2016 r.

Od 1 kwietnia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży wprowadzone ustawą z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Nowe regulacje będą dotyczyć także szkół. W przepisach zaszło kilka istotnych zmian – sprawdź, jakie!

Zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku

Wdrażane ustawą rozwiązania mają służyć:

  • zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku,
  • zapewnieniu profesjonalnej opieki wychowawczej,
  • wzmocnieniu nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą,
  • przestrzeganiu przepisów przez organizatorów wypoczynku,
  • uniknięciu nieprawidłowości w zakresie jego organizacji.

Przed 1 kwietnia ukażą się także przepisy wykonawcze umożliwiające realizację zaproponowanych rozwiązań dotyczących zgłoszenia wypoczynku, karty wypoczynku, liczby uczestników w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, obowiązków kierownika i wychowawcy, programu kursów na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, wzorów karty kwalifikacyjnej i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

11 zasadniczych zmian

W nowych przepisach zmienia się m.in.:

1) Definicja wypoczynku i jego podstawowe formy.

2) Podmioty, które mogą organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

3) Tryb zgłaszania wypoczynku – potwierdzeniem akceptacji będzie umieszczenie zgłoszenia w elektronicznej bazie wypoczynku.

4) Warunki organizowania przez szkoły i placówki wypoczynku trwającego do 3 dni – o zamiarze zorganizowania wypoczynku trwającego nie dłużej niż 3 dni dyrektor szkoły zobowiązany będzie zawiadomić organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny, przekazując im kartę wypoczynku.

5) Obowiązki organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – warunki, jakie będzie zobowiązany zapewnić organizator wypoczynku zostały opisane szczegółowo i w szerszym niż dotychczas zakresie.

6) Warunki, jakie musi spełniać kierownik wypoczynku.

7) Wymagania wobec wychowawcy wypoczynku.

8) Organizacja kursu na kierownika lub wychowawcę wypoczynku.

9) Nadzór nad wypoczynkiem – ustawa określa sposób sprawowania nadzoru przez kuratora oświaty nad wypoczynkiem organizowanym w kraju i zagranicą.

10) Przepisy karne – wobec nierzetelnych organizatorów wypoczynku przewidziano sankcję grzywny.

11) Postępowanie w razie wypadku w czasie uczestniczenia w wypoczynku

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38667 )
Array ( [docId] => 38667 )