Karta Nauczyciela nie obliguje 40 godzin zajęć – opinia PIP

Data: 19-04-2013 r.

Karta Nauczyciela nie może być dowolnie interpretowana przez dyrektora przedszkola lub organ prowadzący. Nauczyciel przedszkola nie może być zobowiązany do spędzania w placówce 40 godzin w tygodniu, ponieważ Karta Nauczyciela wskazuje dla niego na 22 do 25 godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

Państwowa Inspekcja Pracy zobowiązała wójta gminy Skarbimierz do wypłacenia 118 tys. zł wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 10 przedszkoli, którzy zostali zobowiązani przez wójta do spędzania 40 godzin tygodniowo na terenie placówek. Po kontroli PIP stwierdzono, że naruszona została Karta Nauczyciela, ponieważ nauczyciel przedszkola zatrudniony w pełnym wymiarze godzi prowadzi 22 godziny zajęć dydaktycznych z sześciolatkami i 25 godzin z dziećmi starszymi.

Pensum nauczyciela przedszkola określa Karta Nauczyciela

Liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które prowadzi nauczyciel przedszkola precyzyjnie określa Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 3. Nie może zmienić jej ani dyrektor przedszkola ani organ prowadzący. Pensum, czyli liczby godzin zajęć dydaktycznych nie można utożsamiać z czasem pracy, który wynosi 40 godzin tygodniowo (art. 42 ust. 1 Karta Nauczyciela). W ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciel przedszkola ma obowiązek realizować zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze bezpośrednio z dziećmi, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem zajęć, samokształceniem oraz doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 1 pkt 1-3 Karta Nauczyciela). Jeżeli nauczyciel przedszkola przez 40 godzin tygodniowo realizuje zajęcia dydaktyczne z dziećmi, to przysługuje mu wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe (art. 30 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust. 1 Karta Nauczyciela).

 

Dyrektor przedszkola nie może wymagać od nauczycieli, by przebywali w placówce przez 40 godzin tygodniowo, ponieważ tym samym ogranicza ich prawo do samokształcenia i samorozwoju, które realizowane powinny być w różnych formach – również takich, których realizacja na terenie placówki nie jest możliwa.

Jeżeli nauczyciel przedszkola prowadzi więcej godzin zajęć niż wskazuje na to Karta Nauczyciela – dyrektor przedszkola wypłaca dodatkowe wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29926 )
Array ( [docId] => 29926 )