Praca nauczycieli przez 7 dni wakacji tylko w określonych sytuacjach

Data: 16-06-2015 r.

Nauczyciel szkoły lub placówki feryjnej może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii szkolnych określonych czynności, ale tylko przez nie więcej niż 7 dni łącznie. Planując zaangażowanie nauczyciela w prace w czasie wakacji, dyrektor szkoły powinien uwzględnić jego prawo do co najmniej czterech tygodni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Nauczyciel podczas wakacji może wykonywać określone czynności związane z:

  • przeprowadzaniem egzaminów,
  • pracami związanymi z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego,
  • opracowywaniem szkolnego zestawu programów oraz
  • uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym.

Inne zadania nauczyciele powinni wykonywać w trakcie roku szkolnego.

Dyrektor powinien poinformować na radzie o dniach pracy w wakacje

Udział nauczyciela w zebraniu rady pedagogicznej można zaliczyć do prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego. Nauczyciel nie może odmówić wykonania prac związanych z wymienionymi zadaniami pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Na posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor powinien przytoczyć przepisy Karty Nauczyciela – art. 64 ust. 2 i 4 – ze wskazaniem, w jaki sposób planuje zobowiązać nauczycieli do obecności w trakcie ferii letnich. Informacje te należy zaprotokołować, wszyscy nauczyciele powinni się pod tym protokołem podpisać, potwierdzając tym samym, że się z nią zapoznali.

Nauczyciel w określonych sytuacjach może odmówić wykonanie zadań

Polecenie wykonania zadania wykraczającego poza katalog jest niezgodne z prawem, dlatego nauczyciel może odmówić jego wykonania lub wyrazić zgodę i ubiegać się o:

  • przysługujący mu za to inny dzień wolny lub
  • dodatkowe wynagrodzenie.

Jeśli dyrektor poprosił nauczycieli o pracę przez 2 dni po zakończeniu roku szkolnego, nie może w tym wypadku zobowiązać nauczycieli do pracy związanej z przygotowaniem do nowego roku szkolnego i uczestnictwa w sierpniowej radzie pedagogicznej na 7 dni przez rozpoczęciem roku szkolnego. Po wykorzystaniu 2 dni nauczyciel może wykonywać te czynności jedynie w ciągu 5 dni – tak, by w sumie w okresie ferii było ich łącznie 7.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zobacz także:

  • Opieka nad dzieckiem – dyrektor szkoły nie może odmówić wolnego
  • Choroba pracownika przerywa urlop wypoczynkowy
  • Przydział godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37320 )
Array ( [docId] => 37320 )