Zastępstwa nauczyciela wspomagającego

Data: 30-11-2016 r.

Czy nauczyciel wspomagający może zostać zobowiązany do zastępstwa za nieobecnego nauczyciela – to częste pytanie, które zadają sobie dyrektorzy szkół. Okazuje się jednak, że w pierwszej kolejności nauczyciel ten powinien wspierać danego ucznia, dla którego został zatrudniony.

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego…

W szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być zatrudniony lub zatrudnia się dodatkowo (w zależności od orzeczenia) m.in. nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów. Nauczyciel lub specjalista m.in. prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie.

… wsparciem dla ucznia

 

Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne realizowane wspólnie z innymi nauczycielami lub w których nauczyciele ci uczestniczą, a specjaliści dodatkowo realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły. Ponadto dyrektor szkoły zobowiązany jest do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Jeśli zatem w orzeczeniu określono, że uczeń wymaga pomocy ww. nauczyciela lub specjalisty (nie dotyczy to uczniów, dla których obowiązek zatrudnienia ww. nauczyciela lub specjalisty wynika z przepisów prawa), to dyrektor szkoły powinien wyznaczyć zajęcia edukacyjne, w których taki nauczyciel będzie uczestniczył, aby wspomóc danego ucznia.

Dyrektor przydziela zadania nauczycielowi wspomagającemu

Zatem w pierwszej kolejności powyższy nauczyciel lub specjalista powinien wspierać danego ucznia, dla którego został zatrudniony. Jedynie w sytuacjach, np. nieobecności ucznia, dyrektor szkoły może mu przydzielić inne zadania i zajęcia.

Agnieszka Kosiarz specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39781 )
Array ( [docId] => 39781 )