Arkusz ocen - najważniejszy dokument przebiegu nauczania

Data: 24-06-2013 r.

Arkusz ocen to jedyny dokument, który zawiera informacje o całym przebiegu nauczania ucznia – od pierwszego do ostatniego dnia pobytu w szkole. Na podstawie arkuszy ocen wydaje się duplikaty świadectw, odpisy, zaświadczenia. Dlatego tak istotne jest jego prawidłowe wypełnienie.

Arkusz ocen ucznia zakłada wychowawca klasy lub inna wskazana przez dyrektora osoba każdemu uczniowi tuż po przyjęciu go do szkoły i prowadzi systematycznie aż do ukończenia nauki w danej szkole (§ 12 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; dalej jako rozporządzenie). Arkusze ocen uczniów przechowuje się oddzielnie dla każdej klasy wraz ze spisem uczniów do czasu ukończenia przez nich szkoły.

Odcisk pieczęci i podpisy

Arkusze ocen wydawane przez szkołę opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien być wyraźny. Arkusze ocen podpisują osoby wskazane na drukach (§ 14 ust.7 i 10 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Zmiana klasy, przejście do innej szkoły i przyczyna opuszczenia szkoły

W przypadku:

 • zmiany klasy przez ucznia – jego arkusz jest przekazywany nowemu wychowawcy,
 • przejścia ucznia do innej szkoły – przesyła się do tej szkoły lub wydaje za pokwitowaniem rodzicom, opiekunom albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza. Oryginał zawsze zostaje w szkole (§ 12 ust. 8 rozporządzenia).

W arkuszach ocen w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny opuszczenia szkoły nauczyciele często wpisują: „odebrał dokumenty”. Jest to błędny zapis, gdyż to z reguły skutek, a nie przyczyna. Najczęstszymi przyczynami opuszczenia szkoły są:

 • brak otrzymania promocji do następnej klasy,
 • zmiana szkoły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30031 )
Array ( [docId] => 30031 )

Array ( [docId] => 30031 )