Na świadectwie nie odnotowuje się faktu niepełnosprawności ucznia

Data: 21-06-2013 r.

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, w tym uczniom z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym szkoła wydaje świadectwo promocyjne o symbolu MEN-I/1/2. Na świadectwie tym nie zaznacza się faktu ani stopnia niepełnosprawności ucznia.

Wzór świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, w tym uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym ma symbol MEN-I/1/2 (załącznik 2, wzór nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Nie przewiduje on możliwości wpisania rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Ponadto, zgodnie z załącznikiem 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (§ 1 ust. 7) w przypadku szkoły specjalnej na świadectwie pomija się nazwę szkoły i określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. Wobec uczniów szkół ogólnodostępnych czy integracyjnych obowiązuje ta sama zasada. Nie odnotowuje się również formy nauczania (nauczanie indywidualne).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30028 )
Array ( [docId] => 30028 )

Array ( [docId] => 30028 )