Będzie raport NIK o przygotowaniu szkół na przyjęcie sześciolatków

Data: 07-04-2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli opracowuje raport dotyczący przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków. NIK stwierdziła, że skontrolowane przez nią placówki będą na to gotowe dopiero po wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

W skontrolowanych przez NIK szkołach stwierdzono, że wszyscy nauczyciele mają wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z sześciolatkami. Kontrolerzy NIK mieli zastrzeżenia do:

  • przygotowania na przyjęcie sześciolatków niektórych pomieszczeń w szkołach - w tym sal gimnastycznych i pracowni komputerowych - nie były wyposażone zgodnie z zaleceniami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  • zorganizowania dla sześciolatków opieki w świetlicach szkolnych oraz zapewnienia spożycia jednego ciepłego posiłku;
  • przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny - niedostosowane do wzrostu sześciolatków meble, brak barierek uniemożliwiających wybiegnięcie na jezdnię.

NIK zaleciła usunięcie wszystkich nieprawidłowości przed 1 września 2014 roku. Jednak zdaniem kontrolerów można to uczynić nawet przed końcem bieżącego roku szkolnego.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że więcej niż 94% wszystkich szkół w Polsce ma miejsca zabaw dla sześciolatków, a 20% place zabaw - zgodnie z programem Radosna szkoła. NIK zauważa wysiłki ministerstwa na rzecz przygotowania szkół na przyjęcie sześciolatków, ale zwraca jednocześnie uwagę, że dotąd nie udało się zrealizować założonych progów przyjęć w poszczególnych latach okresu przejściowego.

Krzysztof Bielski, dyrektor szkoły


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29969 )
Array ( [docId] => 29969 )

Array ( [docId] => 29969 )