CKE ogłosiła zasady wglądu w prace egzaminacyjne

Data: 11-02-2015 r.

Znane są już zasady organizowania i przeprowadzania wglądu w prace egzaminacyjne. Ogłoszone przez CKE nowości oświatowe ułatwią pracę komisji okręgowej oraz dyrektora szkoły do której uczęszczał uczeń. Z przyjętymi zasadami dyrektor szkoły powinien zapoznać uczniów i ich rodziców.

Dyrektor szkoły, której uczeń przystępował do egzaminu nie ma możliwości zorganizowania wglądu w pracę egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła na swojej stronie internetowej zasady organizowania i przeprowadzania wglądu w pracy. Informacje są istotne nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy powinni rozpowszechniać je wśród osób przystępujących w tym roku szkolnym do egzaminów.

Dyrektor szkoły nie zapewnia wglądu w prace egzaminacyjne

Wgląd w prace egzaminacyjne odbywa się po złożeniu wniosku do dyrektora właściwej komisji okręgowej – takich wniosków nie przyjmuje dyrektor szkoły do której uczęszczał zdający. Prace uczniów danej szkoły nie są dostępne dla nauczycieli w niej zatrudnionych.

Wnioski można składać od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu przez sześć miesięcy – po tym okresie nie będzie już możliwe zorganizowanie oraz przeprowadzenie wglądu w pracę egzaminacyjną. We wniosku należy zamieścić:

 • imię i nazwisko zadającego,
 • PESEL zdającego,
 • dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym (jeżeli to możliwe) adres e-mail i numer telefonu komórkowego,
 • egzamin, którego dotyczy wgląd,
 • zakres/poziom/przedmiot/kwalifikacje/zawód/etap/część, której dotyczy wgląd.

Dyrektor szkoły powinien przekazać te informacje uczniom w dniu ogłoszenia wyników egzaminu. Informacje powinny być dostępne także dla nauczycieli, którzy będą mogli udzielić wsparcia zdającym.

Brak wglądu w pracę dla rodziców pełnoletnich uczniów

Ważną informacją, na którą wskazują nowości oświatowe jest zaznaczenie, że rodzice bądź opiekunowie pełnoletniego ucznia nie mają wglądu w pracę egzaminacyjną. O ile sytuacja taka mogła być naturalna dla nauczycieli i dyrektora szkoły, o tyle dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej nie umożliwi rodzicom zrealizowania takiej procedury.

Źródło:

komunikat CKE

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36561 )
Array ( [docId] => 36561 )

Array ( [docId] => 36561 )