CKE ogłosiła zasady wglądu w prace egzaminacyjne

Data: 11-02-2015 r.

Znane są już zasady organizowania i przeprowadzania wglądu w prace egzaminacyjne. Ogłoszone przez CKE nowości oświatowe ułatwią pracę komisji okręgowej oraz dyrektora szkoły do której uczęszczał uczeń. Z przyjętymi zasadami dyrektor szkoły powinien zapoznać uczniów i ich rodziców.

Dyrektor szkoły, której uczeń przystępował do egzaminu nie ma możliwości zorganizowania wglądu w pracę egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła na swojej stronie internetowej zasady organizowania i przeprowadzania wglądu w pracy. Informacje są istotne nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy powinni rozpowszechniać je wśród osób przystępujących w tym roku szkolnym do egzaminów.

Dyrektor szkoły nie zapewnia wglądu w prace egzaminacyjne

Wgląd w prace egzaminacyjne odbywa się po złożeniu wniosku do dyrektora właściwej komisji okręgowej – takich wniosków nie przyjmuje dyrektor szkoły do której uczęszczał zdający. Prace uczniów danej szkoły nie są dostępne dla nauczycieli w niej zatrudnionych.

Wnioski można składać od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu przez sześć miesięcy – po tym okresie nie będzie już możliwe zorganizowanie oraz przeprowadzenie wglądu w pracę egzaminacyjną. We wniosku należy zamieścić:

  • imię i nazwisko zadającego,
  • PESEL zdającego,
  • dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym (jeżeli to możliwe) adres e-mail i numer telefonu komórkowego,
  • egzamin, którego dotyczy wgląd,
  • zakres/poziom/przedmiot/kwalifikacje/zawód/etap/część, której dotyczy wgląd.

Dyrektor szkoły powinien przekazać te informacje uczniom w dniu ogłoszenia wyników egzaminu. Informacje powinny być dostępne także dla nauczycieli, którzy będą mogli udzielić wsparcia zdającym.

Brak wglądu w pracę dla rodziców pełnoletnich uczniów

Ważną informacją, na którą wskazują nowości oświatowe jest zaznaczenie, że rodzice bądź opiekunowie pełnoletniego ucznia nie mają wglądu w pracę egzaminacyjną. O ile sytuacja taka mogła być naturalna dla nauczycieli i dyrektora szkoły, o tyle dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej nie umożliwi rodzicom zrealizowania takiej procedury.

Źródło:

komunikat CKE

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36561 )
Array ( [docId] => 36561 )

Array ( [docId] => 36561 )