Dyrektor szkoły otrzyma dofinansowanie na książki

Data: 01-02-2015 r.

Dyrektor szkoły będzie mógł otrzymać dofinansowanie na zakup książek do biblioteki – środki będą przyznawane w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Nowości oświatowe zakładają, że dyrektor szkoły zgłosi potrzeby szkolnej biblioteki do organu prowadzącego, który złoży wniosek o dofinansowanie.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży - „Książki  naszych marzeń” zakłada wspieranie organów prowadzących oraz dyrektorów szkół w efektywnym poszerzaniu oferty czytelniczej bibliotek szkolnych. Nowości oświatowe są niezbędne w dążeniu do spełniania przez szkoły wymagań nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wejście w życie rozporządzenia będzie zatem także ważnym wsparciem dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły zgłosi potrzeby do organu prowadzącego

Planowane nowości oświatowe sprawią, że dyrektor szkoły będzie mógł zgłaszać potrzeby placówki do organu prowadzącego, a ten będzie ubiegał się o dofinansowanie na zakup książek. Dofinansowanie będzie przekazywane w formie dotacji celowej. Dyrektor szkoły może liczyć na środki w wysokości nawet 1250 zł – wysokość dotacji uzależniona będzie od liczby uczniów uczęszczających do placówki.

Dyrektor szkoły zadba o upowszechnianie dostępu do bibliotek

Dyrektor szkoły w ramach realizacji programu „Książki naszych marzeń” będzie zobowiązany do upowszechniania czytelnictwa nie tylko wśród uczniów, ale także społeczności lokalnej. W szczególności zakłada się:

  • zaplanowanie komplementarnego zakupu książek w sposób, który umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej oraz biblioteki publicznej,
  • współpracę biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych dla uczniów,
  • wspólne planowanie przez bibliotekę szkolną i bibliotekę publiczną spotkań z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej,
  • organizowanie spotkań dla nauczycieli i rodziców, podczas których będą przekazywane wiadomości na temat wpływu czytania na rozwój,
  • umożliwianie korzystania z biblioteki szkolnej przez społeczność lokalną, w szczególności w tych miejscowościach, w których nie działają biblioteki publiczne.

Tak zaplanowane działania mają poprzez zwiększenie oferty bibliotek szkolnych wpłynąć na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz na stworzenie dla nauczycieli warunków organizacyjnych pozwalających na efektywniejsze realizowanie podstawy programowej. Nowa podstawa programowa zakłada bowiem stałe poszerzanie oferty czytelniczej szkolnych bibliotek.

Źródło:

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36480 )
Array ( [docId] => 36480 )

Array ( [docId] => 36480 )