Dodatkowa rekrutacja - krótkie terminy, by złożyć dokumenty w szkole wyższej

Data: 13-07-2013 r.

Uczelnie rozpoczęły dodatkową rekrutację na kierunki, na których zostały wolne miejsca. Kandydaci powinni dowiedzieć się, które wydane dokumenty w szkole należy dostarczyć , by wziąć w niej udział. Terminy na dopełnienie formalności nie są długie, a liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowy nabór na studia ma miejsce, kiedy na wybranych kierunkach zostały wolne miejsca po zakończeniu pierwszej rekrutacji. Mogą skorzystać z niego absolwenci szkół średnich, którzy nie dostali się na wybrane kierunki, bądź w ogóle nie przystępowali do rekrutacji w pierwszym terminie. Jest uruchamiany na większości uczelni w Polsce, jednak trzeba pamiętać, że terminy w jakich trzeba się zarejestrować i złożyć dokumenty w szkole wyższej są stosunkowo krótkie.

Dodatkowa rekrutacja na bezpłatne studia

 

Dodatkowa rekrutacja została uruchomiona na uczelniach państwowych i niepublicznych, co oznacza że dotyczy również bezpłatnych studiów stacjonarnych. Osoby, które wcześniej nie rejestrowały się na studia muszą zarejestrować się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów i wprowadzić wyniki egzaminów maturalnych oraz informacje o osiągnięciach w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich i konkursach międzynarodowych.

Terminy obowiązujące w dodatkowej rekrutacji są ustalane indywidualnie w poszczególnych uczelniach, w większości przypadków kandydaci muszą do końca lipca złożyć wymagane dokumenty w szkole wyższej, w której chcą kontynuować naukę.

Zasady dodatkowej rekrutacji na studia

Zasady obowiązujące w dodatkowej rekrutacji na studia są podobne jak w pierwszym naborze. Na wybrane kierunki zostaną przyjęci kandydaci z najlepszymi wynikami, którzy w wyznaczonym terminie złożą wymagane dokumenty w szkole prowadzącej nabór.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi od 85 do 150 zł, w zależności od wybranego kierunku studiów (rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014)

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014 (Dz.U. 2013 poz. 579)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30043 )
Array ( [docId] => 30043 )