Dyrektor przedszkola ma obowiązek kontrolowania frekwencji 6-latków

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-05-2013 r.

Dyrektor przedszkola ma obowiązek monitorowania frekwencji sześciolatków. O każdej dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności obowiązkowo informuje dyrektora szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania dziecka. Ustawa o systemie oświaty obliguje dyrektora szkoły do podjęcia odpowiednich działań.

Przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla każdego sześcioletniego dziecka (art. 14 Ustawa o systemie oświaty). Dyrektor przedszkola ma obowiązek przyjęcia dziecka, które w danym roku szkolnym ukończy 6 lat oraz poinformować o spełnianiu przygotowania przedszkolnego dyrektora szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania dziecka.

W sytuacji, gdy dyrektor przedszkola stwierdzi, iż obowiązek jaki nakłada ustawa o systemie oświaty nie jest realizowany, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie zamieszkania dziecka. Dyrektor szkoły podstawowej ma wówczas obowiązek podjęcia odpowiednich kroków, nie wyłączając postępowania egzekucyjnego (art. 14 b ust. 3 Ustawa o systemie oświaty).

Niedopuszczalne jest, aby dyrektor przedszkola wstrzymywał się z przekazaniem informacji o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola, do końca roku szkolnego, kiedy to dyrektor szkoły podstawowej musi otrzymać ewidencję dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

Każda nieobecność dziecka w przedszkolu musi być usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów. W razie braku usprawiedliwienia dyrektor przedszkola jest obowiązany nawiązać z nimi kontakt i wyjaśnić przyczyny nieuczęszczania dziecka na zajęcia. Przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe, rodzice lub opiekunowie muszą zgłosić sześciolatka do przedszkola oraz zapewnić mu możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia. Jeżeli obowiązek ten nie będzie przez nich spełniany, dyrektor przedszkola podejmie kroki w konsekwencji których rozpocznie się egzekucja w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: art. 14 i art. 14b ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. ze zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 29998 )
Array ( [docId] => 29998 )

Array ( [docId] => 29998 )