Dyrektor przedszkola ma obowiązek kontrolowania frekwencji 6-latków

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-05-2013 r.

Dyrektor przedszkola ma obowiązek monitorowania frekwencji sześciolatków. O każdej dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności obowiązkowo informuje dyrektora szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania dziecka. Ustawa o systemie oświaty obliguje dyrektora szkoły do podjęcia odpowiednich działań.

Przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla każdego sześcioletniego dziecka (art. 14 Ustawa o systemie oświaty). Dyrektor przedszkola ma obowiązek przyjęcia dziecka, które w danym roku szkolnym ukończy 6 lat oraz poinformować o spełnianiu przygotowania przedszkolnego dyrektora szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania dziecka.

W sytuacji, gdy dyrektor przedszkola stwierdzi, iż obowiązek jaki nakłada ustawa o systemie oświaty nie jest realizowany, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie zamieszkania dziecka. Dyrektor szkoły podstawowej ma wówczas obowiązek podjęcia odpowiednich kroków, nie wyłączając postępowania egzekucyjnego (art. 14 b ust. 3 Ustawa o systemie oświaty).

Niedopuszczalne jest, aby dyrektor przedszkola wstrzymywał się z przekazaniem informacji o nieuczęszczaniu dziecka do przedszkola, do końca roku szkolnego, kiedy to dyrektor szkoły podstawowej musi otrzymać ewidencję dzieci, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

Każda nieobecność dziecka w przedszkolu musi być usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów. W razie braku usprawiedliwienia dyrektor przedszkola jest obowiązany nawiązać z nimi kontakt i wyjaśnić przyczyny nieuczęszczania dziecka na zajęcia. Przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe, rodzice lub opiekunowie muszą zgłosić sześciolatka do przedszkola oraz zapewnić mu możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia. Jeżeli obowiązek ten nie będzie przez nich spełniany, dyrektor przedszkola podejmie kroki w konsekwencji których rozpocznie się egzekucja w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: art. 14 i art. 14b ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. ze zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29998 )
Array ( [docId] => 29998 )

Array ( [docId] => 29998 )