Dzieci sześcioletnie w szkole w okresie przejściowym

Data: 08-04-2013 r.

Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich przesunięty został na wrzesień 2014 r. Oznacza to, że dopiero wtedy sześciolatki obowiązkowo rozpoczną naukę w szkole. Do tego czasu o posłaniu sześciolatka do szkoły decydują rodzice. Zatem w roku szkolnym 1013/2014 takie dziecko może, ale nie musi rozpoczynać nauki. Jest to wybór rodziców.

Przyjęcie dzieci sześcioletnich do szkoły w okresie przejściowym następuje na wniosek rodziców. Pomimo przesunięcia obowiązku szkolnego na 2014 rok utrzymane zostało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcioletnich oraz określona została jednoznacznie sytuacja dzieci sześcioletnich, których rodzice nie zapisali wcześniej do szkoły.

Dziecko sześcioletnie, które nie rozpocznie obowiązku szkolnego, powinno kontynuować przygotowanie przedszkolne. W praktyce oznacza to, że przez dwa lata uczestniczy ono w przygotowaniu przedszkolnym. Reguluje to ustawa z 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw:

  • W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
  • Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.).
  • Ustawa z 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 176).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. nr 97, poz.624 ze zm.).

Wanda Pakulniewicz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29971 )
Array ( [docId] => 29971 )