Dyrektor szkoły już nie będzie zwalniał z wf-u

Data: 30-03-2015 r.

Resort edukacji zapowiada nowości oświatowe, które ograniczą liczbę zwolnień uczniów z wychowania fizycznego. Nowe przepisy sprawią, że dyrektor szkoły nie będzie zwalniał ucznia ze wszystkich zajęć, ale tylko niektórych ćwiczeń. Ważną zmianą dla nauczycieli będzie wprowadzenie nowych zasad oceniania na lekcjach wychowania fizycznego.

Planowane nowości oświatowe mają zachęcić uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, a także pozytywnie wpływać na kształtowanie u nich nawyków związanych z uprawianiem sportu. Dla nauczycieli oraz dyrektora szkoły zmiana przepisów będzie oznaczała wprowadzenie nowych zasad oceniania i klasyfikowania, zgodnie z którymi uczniowie będą oceniani również za systematyczność uczęszczania na zajęcia oraz aktywność w ich trakcie. Nowości oświatowe mają obowiązywać do września 2015 r.

Dyrektor szkoły będzie zwalniał z wybranych ćwiczeń

Nowości oświatowe zakładają, że wydawane przez lekarzy zaświadczenia zwalniające z zajęć wychowania fizycznego nie będą zwalniały ze wszystkich zajęć, a jedynie niektórych ćwiczeń. Dyrektor szkoły ma zwalniać uczniów obowiązku wykonywania czynności wskazanych w opinii lekarskiej. Informacje o ćwiczeniach, których uczeń nie może wykonywać będą dostępne dla nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć. Opinie lekarskie dostarczane do dyrektora szkoły będą wystawiane na określony czas.

Oceny nie tylko za wysiłek

Istotną zmianą dla nauczycieli będą nowości oświatowe w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami nauczyciel wychowania fizycznego będzie oceniał ucznia nie tylko za wysiłek, ale również za systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia oraz wykazywaną w ich trakcie aktywność. Tak zmienione zasady pozwolą na zdobywanie dobrych ocen uczniom wykazującym się mniejszą sprawnością czy koordynacją.

Nowości oświatowe mają obowiązywać od najbliższego roku szkolnego.

Źródło:

komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36823 )
Array ( [docId] => 36823 )

Array ( [docId] => 36823 )