Dyrektor szkoły niepublicznej może skreślić ucznia z listy uczniów

Data: 29-03-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że nie jest możliwe skreślenie z listy uczniów ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. Przepis ten nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do szkół niepublicznych – dyrektor szkoły może skreślić ucznia w przypadkach określonych w statucie. Istotne jest to, aby uczniowie i ich rodzice znali obowiązujące dokumenty w szkole.

Dyrektor szkoły niepublicznej może skreślić z listy ucznia, który zgodnie z regulacjami ustawy o systemie oświaty podlega obowiązkowi szkolnemu. Takiej możliwości nie ma jedynie dyrektor szkoły publicznej, który w uzasadnionych przypadkach może złożyć do kuratora oświaty wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły (art. 39 ust. 2a ustawa o systemie oświaty).

Ustawa o systemie oświaty w szkole niepublicznej

Dyrektor szkoły niepublicznej nie podlega przepisom określonym w art. 39 ust. 2a, dlatego ma prawo do skreślenia ucznia z listy – działanie to musi jednak być zgodne ze statutem przyjętym na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy os systemie oświaty. Zgodnie z ustawą statut szkoły niepublicznej musi określać prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawa o systemie oświaty). Jeżeli stanowią tak dokumenty w szkole, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o usunięciu ucznia, kiedy ten dopuści się określonego zachowania. Skreślenie następuje niezależnie od poleganiu obowiązkowi szkolnemu na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Dokumenty w szkole niepublicznej

Przedstawiając rodzicom i uczniom obowiązujące dokumenty w szkole dyrektor szkoły powinien szczególną uwagę zwrócić na statut częściowo regulujący te kwestie, które w przypadku szkół publicznych reguluje ustawa o systemie oświaty. Rodzice uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych nie zawsze wiedzą, że dyrektor szkoły nie podlega wszystkim regulacjom, które zawiera ustawa o systemie oświaty.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36809 )
Array ( [docId] => 36809 )