Dyrektor szkoły niepublicznej może skreślić ucznia z listy uczniów

Data: 29-03-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że nie jest możliwe skreślenie z listy uczniów ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. Przepis ten nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do szkół niepublicznych – dyrektor szkoły może skreślić ucznia w przypadkach określonych w statucie. Istotne jest to, aby uczniowie i ich rodzice znali obowiązujące dokumenty w szkole.

Dyrektor szkoły niepublicznej może skreślić z listy ucznia, który zgodnie z regulacjami ustawy o systemie oświaty podlega obowiązkowi szkolnemu. Takiej możliwości nie ma jedynie dyrektor szkoły publicznej, który w uzasadnionych przypadkach może złożyć do kuratora oświaty wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły (art. 39 ust. 2a ustawa o systemie oświaty).

Ustawa o systemie oświaty w szkole niepublicznej

Dyrektor szkoły niepublicznej nie podlega przepisom określonym w art. 39 ust. 2a, dlatego ma prawo do skreślenia ucznia z listy – działanie to musi jednak być zgodne ze statutem przyjętym na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy os systemie oświaty. Zgodnie z ustawą statut szkoły niepublicznej musi określać prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawa o systemie oświaty). Jeżeli stanowią tak dokumenty w szkole, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o usunięciu ucznia, kiedy ten dopuści się określonego zachowania. Skreślenie następuje niezależnie od poleganiu obowiązkowi szkolnemu na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Dokumenty w szkole niepublicznej

Przedstawiając rodzicom i uczniom obowiązujące dokumenty w szkole dyrektor szkoły powinien szczególną uwagę zwrócić na statut częściowo regulujący te kwestie, które w przypadku szkół publicznych reguluje ustawa o systemie oświaty. Rodzice uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych nie zawsze wiedzą, że dyrektor szkoły nie podlega wszystkim regulacjom, które zawiera ustawa o systemie oświaty.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36809 )
Array ( [docId] => 36809 )

Array ( [docId] => 36809 )