Dyrektor szkoły może zgłosić szkołę do programu edukacji prawnej

Data: 07-10-2013 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny realizuje program edukacji prawnej w szkołach. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że lekcje są wartościowe dla uczniów i dla nauczycieli, dlatego dyrektor szkoły powinien zastanowić się nad zgłoszeniem chęci udziału.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Krajową Radą Radców Prawnych oraz Stowarzyszeniem Sędziów „Themis”. Dyrektor szkoły może zgłosić chęć organizacji zajęć dla swoich uczniów poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Edukacja prawna wsparciem dla nauczycieli

 

Program edukacji prawnej ma na celu zwiększanie świadomości prawnej obywateli, co jest ważne również dla nauczycieli i dyrektora szkoły, odpowiedzialnych za przygotowanie młodzieży do samodzielnego, świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia prawne są nie tylko cennym źródłem wiedzy, ale również wsparciem dla nauczycieli, ponieważ wskazują w jaki sposób przekazywać uczniom informacje z zakresu prawa, aby były przez nich wykorzystywane w codziennym życiu.

Dyrektor szkoły powinien realizować działania profilaktyczne

Zadaniem nauczycieli i dyrektora szkoły jest kształcić u uczniów świadomość obywatelskiej odpowiedzialności. Zadanie to jest trudne do zrealizowania dla nauczycieli, którzy w pierwszej kolejności dbają o zrealizowanie podstawy programowej przewidzianej dla nauczanego przedmiotu. Tymczasem szkoła musi realizować programy profilaktyczne, a uczestniczenie w programie edukacji prawnej wydaje się być doskonałą formą wyposażania uczniów w wiedzę oraz uczenia, jak rozwiązywać problemy. Dlatego też dyrektor szkoły powinien zabiegać o zgłoszenie kierowanej przez siebie placówki do udziału w projekcie.

Zgłoszenia przez internet

Zgłoszenie szkoły do udziału w programie wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. W formularzu należy zamieścić nazwę i adres szkoły, proponowane miejsce przeprowadzenia szkolenia oraz proponowaną tematykę zajęć. Oprócz tego w formularzu należy zamieścić dane osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za organizację zajęć z ramienia szkoły.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30084 )
Array ( [docId] => 30084 )