Dyrektor szkoły nie może przyjmować korzyści od wydawców podręczników

Autor: Wysocka Marta
Data: 02-07-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty zabrania oferowania i udzielania szkołom jakichkolwiek korzyści za dokonanie wyboru określonych podręczników czy materiałów dydaktycznych. Nauczyciele i dyrektor szkoły wybierając pomoce naukowe muszą kierować się obiektywnymi, merytorycznymi przesłankami.

Wydawnictwa proponujące nauczycielom bądź dyrektorom szkół jakiekolwiek korzyści w zamian za wybór podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych z ich oferty, dopuszczają się naruszenia regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 22d ust. 1-3 ustawa o systemie oświaty).

Wybór wszelkich pomocy naukowych musi być dokonywany w oparciu o kryteria merytoryczne, dlatego ustawodawca ograniczył dyrektorom możliwość ingerowania w decyzje podejmowane w tym zakresie przez nauczycieli.

Ustawa o systemie oświaty zakazuje czynów nieuczciwej konkurencji

Regulacje dotyczące zakazu nieuczciwej konkurencji w szkołach obowiązują od 8 lipca 2014 r. Za czyny nieuczciwej konkurencji uznaje się nie tylko obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom korzyści z tytułu wyboru określonych podręczników. Ustawa o systemie oświaty stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest także oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia (art. 22d ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

Dyrektor szkoły powinien znać kryteria, jakimi kierują się nauczyciele wybierający podręczniki

Decyzję o wyborze podręczników lub materiałów edukacyjnych podejmują nauczyciele, których obowiązkiem jest przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednej pozycji dla wszystkich klas realizujących dany przedmiot na jednakowym poziomie (art. 22ab ust. 1 i ust. 2 ustawa o systemie oświaty). Jeżeli wśród nauczycieli panuje zgodność co do wyboru, dyrektor szkoły nie powinien ingerować w podjętą decyzję. Warto jednak, aby poznał kryteria, którymi kierowali się dydaktycy, ponieważ tylko to pozwoli mu zyskać pewność, że nie doszło do naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37435 )
Array ( [docId] => 37435 )

Array ( [docId] => 37435 )