Zmiany w kształceniu uczniów niepełnosprawnych

Data: 26-06-2015 r.

Nowe pojęcie ma zmienić postrzeganie uczniów niepełnosprawnych. Zastąpienie terminu „dzieci i młodzież upośledzone” pojęciem „niepełnosprawności intelektualnej” to jedna z ważniejszych zmian, którą dotyczyć ma kształcenia specjalnego.

Proponowaną zmianę przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które od 1 września br. ma wejść w życie.

Będzie to nowe rozporządzenie, które zastąpi dotychczasowe dwa akty prawne i będzie precyzowało oraz porządkowało zasady kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Inne zmiany, które zawiera projekt rozporządzenia to uzupełnienie katalogu jednostek systemu oświaty, w których zapewnia się dzieciom z niepełnosprawnością kształcenie specjalne, o inne formy wychowania przedszkolnego.

Ponadto wskazano możliwości kształcenia dzieci i młodzieży, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie we wszystkich typach szkół oraz ośrodki, w których mogą uczyć się ci uczniowie.

W przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem są to młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki wychowawcze oraz szkolno-wychowawcze. Dzieci i młodzież niedostosowani społecznie będą się kształcić w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Kolejne zmiany to m.in.: możliwość zmniejszania liczby dzieci i uczniów w oddziałach, konieczność dostosowania IPET do nowych regulacji najpóźniej do 30 września 2015 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (projekt z 14 kwietnia 2015 r.).

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37391 )
Array ( [docId] => 37391 )

Array ( [docId] => 37391 )