Egzamin gimnazjalny i matura w 2016 r. już na nowych zasadach

Autor: Wysocka Marta
Data: 25-06-2015 r.

Od nowego roku szkolnego obowiązywać będą nowości oświatowe ułatwiające dyrektorowi szkołę organizację egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.  Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Nowości oświatowe wejdą w życie 1 września 2015 r. wraz z nowym rozdziałem ustawy o systemie oświaty. Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ma na celu ułatwienie dyrektorom szkół przeprowadzaniu sprawdzianu gimnazjalnego i egzaminów.

Nowości oświatowe, które będą obowiązywały od 1 września 2015 r.

Rozporządzenie podpisane przez Minister Edukacji Narodowej wprowadza przede wszystkim zmiany organizacyjne. Dzięki nim dyrektor szkoły w łatwiejszy sposób przeprowadzi obowiązkowe sprawdziany gimnazjalne i egzaminy maturalne. Nowości oświatowe dotyczą przede wszystkim:

  • ujednolicenia terminów ogłaszania przez dyrektora CKE komunikatów w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, które mogą być wykorzystywane na sprawdzianie
  • określenia w rozporządzeniu terminu, w którym dyrektor szkoły pisemnie informuje rodziców ucznia/ucznia pełnoletniego o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
  • składu zespołów nadzorujących składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego
  • możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian
  • możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego wychowawcy zdających uczniów w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
  • zasad sposobu zajmowania miejsc przez uczniów i absolwentów podczas sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
  • wysokości opłaty za egzamin maturalny wnoszonej przez absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w przypadkach, o których mówi w art. 44zzq ust. 1 ustawa o systemie oświaty

Wprowadzone nowości oświatowe są wykonaniem upoważnienia, które zawiera ustawa o systemie oświaty (art. 44zzza), ich zakres uwzględnił postulaty zgłaszane przez dyrektorów szkół, którzy skarżyli się na trudności związane z organizacją sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminów gimnazjalnych i matury.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37386 )
Array ( [docId] => 37386 )