Egzamin gimnazjalny i matura w 2016 r. już na nowych zasadach

Autor: Wysocka Marta
Data: 25-06-2015 r.

Od nowego roku szkolnego obowiązywać będą nowości oświatowe ułatwiające dyrektorowi szkołę organizację egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.  Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Nowości oświatowe wejdą w życie 1 września 2015 r. wraz z nowym rozdziałem ustawy o systemie oświaty. Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ma na celu ułatwienie dyrektorom szkół przeprowadzaniu sprawdzianu gimnazjalnego i egzaminów.

Nowości oświatowe, które będą obowiązywały od 1 września 2015 r.

Rozporządzenie podpisane przez Minister Edukacji Narodowej wprowadza przede wszystkim zmiany organizacyjne. Dzięki nim dyrektor szkoły w łatwiejszy sposób przeprowadzi obowiązkowe sprawdziany gimnazjalne i egzaminy maturalne. Nowości oświatowe dotyczą przede wszystkim:

 • ujednolicenia terminów ogłaszania przez dyrektora CKE komunikatów w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, które mogą być wykorzystywane na sprawdzianie
 • określenia w rozporządzeniu terminu, w którym dyrektor szkoły pisemnie informuje rodziców ucznia/ucznia pełnoletniego o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
 • składu zespołów nadzorujących składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego
 • możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian
 • możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego wychowawcy zdających uczniów w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 • zasad sposobu zajmowania miejsc przez uczniów i absolwentów podczas sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
 • wysokości opłaty za egzamin maturalny wnoszonej przez absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w przypadkach, o których mówi w art. 44zzq ust. 1 ustawa o systemie oświaty

Wprowadzone nowości oświatowe są wykonaniem upoważnienia, które zawiera ustawa o systemie oświaty (art. 44zzza), ich zakres uwzględnił postulaty zgłaszane przez dyrektorów szkół, którzy skarżyli się na trudności związane z organizacją sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminów gimnazjalnych i matury.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37386 )
Array ( [docId] => 37386 )

Array ( [docId] => 37386 )