Dyrektor szkoły nie może zawyżać ceny zniszczonego Elementarza

Data: 02-09-2014 r.

Ustawa o systemie oświaty uprawnia dyrektora szkoły do żądania od rodziców zwrotu kosztów otrzymanego Elementarza. Resort edukacji przypomina jednak, że dyrektor szkoły nie może zawyżać ceny podręcznika – każda część Elementarza to koszt 4,34 zł.

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły niepokojące informacje o wysokości opłaty, jaką rodzice uczniów uczęszczających do niektórych szkół mieliby ponosić w przypadku zgubienia lub zniszczenia przez dziecko Elementarza, po raz pierwszy przekazanego uczniom bezpłatnie. MEN informuje, że dyrektor szkoły działając zgodnie z przepisami, jakie zawiera ustawa o systemie oświaty może żądać pokrycia kosztów elementarza (art. 22ak ust. 3 pkt  1-3 ustawa o systemie oświaty). Jednocześnie resort edukacji alarmuje – dyrektor szkoły nie może żądać kwoty wyższej niż rzeczywisty koszt podręcznika.

Dyrektor szkoły nie może sam ustalać ceny Elementarza

Szkoła nie ponosi kosztów związanych z zakupem Elementarza,  dlatego dyrektor szkoły nie może dowolnie ustalać jego ceny. Ustawa o systemie oświaty wyraźnie wskazuje, że żądanie zwrotu może dotyczyć kosztów związanych z koniecznością nabycia podręcznika na miejsce uszkodzonego, zniszczonego lub niezwróconego egzemplarza. Ustawa nie wskazuje na uprawnienie dyrektora szkoły do obciążania rodziców dziecka dodatkowymi kosztami.

Każda część Elementarza kosztuje 4,34 zł

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wyraźnie podkreśla się, że jedyną kwotą jakiej może zażądać dyrektor szkoły jest kwota w wysokości 4,34 zł za każdą część Naszego Elementarza. Wystąpienie o opłatę w wyższej wysokości będzie działaniem bezprawnym. Ponadto należy uznać je za nieetyczne, gdyż wprowadzenie darmowych podręczników ma na celu ułatwienie rodzicom przygotowanie dziecka do realizacji obowiązku szkolnego niezależnie od sytuacji socjalnej rodziny.

Źródło:

komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35638 )
Array ( [docId] => 35638 )

Array ( [docId] => 35638 )