Kwalifikacje nauczyciela etyki w szkole

Data: 28-08-2014 r.

Nowości oświatowe obligujące dyrektora szkoły do organizowania zajęć z etyki dla każdego ucznia składającego oświadczenie o woli uczęszczania na takie lekcje może spowodować konieczność zatrudnienia nowych nauczycieli. Kwalifikacje dla nauczycieli etyki określa rozporządzenie MEN.

Dyrektor szkoły prowadząc rekrutację na stanowisko nauczyciela etyki musi respektować przepisy określone w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Nowości oświatowe, które mogą zwiększyć zainteresowanie etyką nie przewidują obniżenia wymagań dla nauczycieli tego przedmiotu.

Kwalifikacje, które zweryfikuje dyrektor szkoły

Dla nauczycieli etyki przewidziane są następujące wymagania:

 • legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub
 • legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub
 • legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na innym kierunku (specjalności).

Każdy kandydat na stanowisko nauczyciela etyki musi ponadto legitymować się przygotowaniem pedagogicznym

Kierunki dla nauczycieli etyki – studia w zakresie filozofii lub etyki

Dyrektor szkoły może powierzyć stanowisko nauczyciela etyki osobie, która ukończyła studia z zakresu filozofii lub etyki albo inne studia wyższe bądź studia podyplomowe w tym zakresie. Dyrektor szkoły może przewidzieć zajęcia z etyki także dla nauczycieli, którzy ukończyli inne kierunki studiów, ale w ich programie realizowane były treści nauczanego w szkole przedmiotu w zakresie wynikającym z podstawy programowej etyki dla danego etapu edukacyjnego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35616 )
Array ( [docId] => 35616 )

Array ( [docId] => 35616 )