Można dokonać zmian w terminach klasyfikacji śródrocznej

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 17-12-2014 r.

Podział roku szkolnego na okresy związany jest z klasyfikacją śródroczną uczniów, którą przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły. Decyzje dotyczące terminów klasyfikacji śródrocznej nie są w szkole ustalone raz na zawsze.

Jeśli w szkole przyjęto w związku z klasyfikacją podział na dwa okresy, to stosowny zapis musi znaleźć się w statucie.

Zmiany w klasyfikacji trzeba poprzedzić zmianami w statucie

 

Można dokonać zmian w ilości i terminach klasyfikacji, ale należy tego dokonać z pewnym wyprzedzeniem, gdyż zmiany te muszą być poprzedzone zmianami w statucie. W poprzednim roku szkolnym należy przeprowadzić procedurę zmian w statucie szkoły związanych z klasyfikacją śródroczną, mającą obowiązywać w kolejnym roku szkolnym.

Zapisy dotyczące klasyfikacji śródrocznej powinny być uniwersalne

Zapisy w statucie dotyczące klasyfikacji śródrocznej nie powinny być zbyt precyzyjne, aby terminu klasyfikacji nie uzależniały np. od kalendarium MEN na kolejny rok szkolny.

Powinny zawierać dwie informacje:

  1. ile razy będzie się odbywała klasyfikacja śródroczna,
  2. w jakich terminach będzie przeprowadzana, ale terminy powinny być podane w sposób uniwersalny.

Przykład zapisu dotyczącego klasyfikacji rocznej

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do końca stycznia, a jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu, to do ostatniego piątku przed feriami.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36226 )
Array ( [docId] => 36226 )