Kary dla nauczycieli za udzielanie odpłatnych korepetycji własnym uczniom

Data: 29-12-2014 r.

Karta Nauczyciela nie zabrania wprost udzielania korepetycji własnym uczniom, ale takie działanie może być uznane za uchybienie godności zawodu nauczyciela za co ustawa przewiduje dla nauczycieli kary dyscyplinarne. Dyrektor szkoły może więc wystąpić o postawienie nauczyciela przed komisją dyscyplinarną.

Udzielanie korepetycji nie jest działaniem zakazanym dla nauczycieli, jednak wątpliwości może budzić fakt odpłatnego nauczania tych samych uczniów, z którymi prowadzi się zajęcia w ramach stosunku pracy. Udzielanie korepetycji uczniom, z którymi nauczyciele prowadzą zajęcia uznaje się za uchybienie godności zawodu nauczyciela, za co dla nauczycieli przewidziane są kary dyscyplinarne.

Odpowiedzialność dyscyplinarna dla nauczycieli

Odpowiedzialność dyscyplinarna jest przewidziana dla nauczycieli w przypadku uchybienia godności nauczyciela lub podstawowym obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli każdego stopnia awansu zawodowego.

Komisja dyscyplinarna może orzec dla nauczycieli następujące kary:

  • naganę z ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

(art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela nie zawiera katalogu przewinień nauczycieli

W ustawie Karta Nauczyciela nie wskazuje się katalogu przewinień za które dla nauczycieli przewidziane jest pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej. O tym czy dane działanie należy ukarać decyduje komisja dyscyplinarna – wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może złożyć dyrektor szkoły, który uzyskał informację, iż nauczyciel udziela odpłatnych korepetycji nauczanym przez siebie uczniom.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36305 )
Array ( [docId] => 36305 )