Działania samorządu uczniowskiego zgodne z jego regulaminem

Data: 23-10-2013 r.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Organ samorządu szkolnego jest jedynie reprezentantem uczniów. Ma on szerokie kompetencje, dzięki czemu każdy uczeń ma wpływ na funkcjonowanie szkoły.

 
Nie we wszystkich szkołach funkcjonują samorządy uczniowskie. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił typy szkół i placówek, w których ze względów na:
  1. konieczność stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  2. ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych
nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

Samorząd uczniowski ma prawo angażować się w różne obszary działalności szkoły i różni uczniowie preferują w nim różne formy aktywności. W związku z tym często samorząd szkolny tworzy różnorodne sekcje, np.:
  1. organizacyjną,
  2. kulturalną,
  3. sportową,
  4. charytatywną.

Poszczególne sekcje skupiają uczniów podejmujących działania w tym obszarze życia szkoły, którym są najbardziej zainteresowani. Każda sekcja powinna mieć osobę odpowiedzialną za jej działania, która będzie koordynować pracę całej grupy oraz odpowiadać za prawidłową i terminową realizację przydzielonych jej zadań.

O powstaniu sekcji, zakresie działania, zasadach funkcjonowania, składzie, ilości członków decyduje samorząd uczniowski. Wszystkie zasady ustalone na dany rok szkolny podlegają modyfikacjom, zależnym od potrzeb i efektów dotychczasowych działań.

Jeśli pojawia się pomysł lub potrzeba utworzenia nowej sekcji, podjęcia nowej formy działalności - może ona powstać na wniosek członków samorządu. Jednak żadne działanie samorządu nie może pozostawać w sprzeczności z jego regulaminem. Dokument ten powinien uwzględniać możliwości podejmowania nowych inicjatyw w trakcie roku szkolnego.


Małgorzata Celuch
, nauczycielka, wicedyrektorka


Zobacz także:


Więcej informacji na temat tego, w których szkołach nie tworzy się samorządu uczniowskiego – w magazynie Nadzór nad działalnością szkoły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30087 )
Array ( [docId] => 30087 )