Biblioteka szkolna również dla nauczycieli

Data: 20-10-2013 r.

Doskonalenie zawodowe to nie tylko kursy i szkolenia dla nauczycieli, które finansuje dyrektor szkoły. Karta Nauczyciela nie wskazuje form rozwoju, dlatego warto pamiętać o samokształceniu. Nauczyciele powinni szukać wsparcia w bibliotekach szkolnych, w których znajdą najnowsze publikacje z zakresu pedagogiki, dydaktyki czy metodyki nauczania.

Dyrektor szkoły, w której prowadzona jest biblioteka powinien dbać, aby w jej zasobach znalazły się nie tylko książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów, ale również fachowa prasa i publikacje przeznaczone dla nauczycieli.

Zadania biblioteki szkolnej

 

Szczegółowe określenie organizacji biblioteki szkolnej oraz zadania dla nauczycieli bibliotekarzy muszą być uwzględnione w statucie placówki. Dyrektor szkoły ma obowiązek zadbania, aby dokumenty w szkole określały, w jaki sposób biblioteka będzie:

  • udostępniała książki oraz inne źródła informacji,

  • tworzyła warunki do poszukiwania, porządkowania oraz wykorzystywania informacji,

  • rozbudzała i rozwijała indywidualne zainteresowania uczniów,

  • wyrabiała nawyk czytania i uczenia się,

  • organizowała działania rozwijające wrażliwość społeczną i kulturową uczniów

(art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół).

Dokumenty w szkole muszą również określać zasady współpracy między biblioteką, uczniami, nauczycielami i rodzicami (art. 8 ust. 2 rozporządzenia). Wydaje się jednak, że mimo to nauczyciele nie wykorzystują możliwości stwarzanych przez biblioteki szkolne w takim stopniu, jak byłoby to wskazane.

Biblioteka szkolna dla nauczycieli

Kursy i szkolenia dla nauczycieli nie zastąpią samokształcenia, które powinni realizować wszyscy pracownicy pedagogiczni placówki szkolnej. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do wspierania rozwoju pracowników, powinien dążyć do tego, aby biblioteka szkolna była dla nauczycieli miejscem, gdzie znajdą najnowsze publikacje i fachową prasę. Nauczyciele powinni natomiast pamiętać, że niezależnie od tego, jak często odbywają się szkolenia dla nauczycieli, w których aktywnie uczestniczą, nic nie zastąpi bieżącego śledzenia nowości pedagogicznych opisywanych w specjalistycznej prasie. Wielu nauczycielom wydaje się, że ich potrzeby jest w stanie zrealizować wyłącznie biblioteka pedagogiczna, tymczasem dyrektor szkoły zwykle dba, aby szkolna biblioteka stwarzała warunki do rozwoju dla nauczycieli zatrudnionych w placówce.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2001 r. Nr 61 Poz. 624 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30086 )
Array ( [docId] => 30086 )