Informacja o możliwości zwolnienia z drugiego języka obcego w treści opinii poradni

Data: 03-08-2015 r.

Coraz częściej zdarzają się w szkole zwolnienia uczniów z nauki drugiego języka obcego. Takiego zwolnienia dokonuje dyrektor na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednak często dyrektorzy szkół mają wątpliwości, czy dana opinia uprawnia ucznia do zwolnienia.

Zwolnienie odbywa się na wniosek rodziców…

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. Dyrektor sprawdza, czy stwierdzenie wady lub niepełnosprawności jest podstawą do decyzji o zwolnieniu.

… a decyzję podejmuje dyrektor

Poradnia odnotowuje stwierdzone wady, dysfunkcje, upośledzenia, a dyrektor szkoły sprawdza, czy stanowią one podstawę do dokonania zwolnienia na podstawie przepisów prawa. Jeśli tak – wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego. Taką informację przekazuje:

 • rodzicom/prawnym opiekunom oraz
 • wychowawcy i nauczycielowi języka, z którego uczeń jest zwolniony.

Uczniowi z trakcie zwolnienia należy zapewnić opiekę

Uczeń zwolniony z nauki języka nie może pozostawać bez opieki w trakcie odbywania tych zajęć przez jego klasę.

Należy pamiętać, że w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37642 )
Array ( [docId] => 37642 )

Array ( [docId] => 37642 )