Ocenianie zajęć dodatkowych włączonych do planu nauczania

Data: 18-07-2015 r.

Dodatkowe zajęcia mogą się odbyć w szkole za zgodą organu prowadzącego. Jeśli zostaną one włączone do szkolnego planu nauczania, wymagają uczestnictwa uczniów w tych zajęciach oraz są oceniane.

Zajęcia dodatkowe odbywają za zgodą organu prowadzącego

Organ prowadzący szkołę, na wniosek jej dyrektora, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, np. zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język nauczany obowiązkowo w szkole. Jeśli takie zajęcia zostaną wprowadzone, udział uczniów w nich jest obowiązkowy.

Przykładowo, jeśli od 1 września klasy II i III będą miały 2 godz. języka niemieckiego jako język dodatkowy, uzgodniony przez organ prowadzący, to z tego przedmiotu muszą być wystawione oceny.

Z dodatkowych zajęć trzeba wystawić ocenę

 • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym, tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37567 )
Array ( [docId] => 37567 )

Array ( [docId] => 37567 )