Rodzice decydują o nauce dziecka w klasie integracyjnej

Autor: Bożena Winczewska
Data: 15-07-2015 r.

W przypadku szkoły ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi nabór do tych oddziałów powinien odbywać się na zasadzie pełnej akceptacji warunków nauki przez rodziców wszystkich dzieci. Sposób i forma wyrażania tej akceptacji powinny być uregulowana wewnętrznie.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły integracyjnej - podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej oraz oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej każdego typu przyjmowani są:

 
  • dzieci i młodzież nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,
  • dzieci i młodzież niepełnosprawni, którym publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem integracji jako najkorzystniejszej dla nich formy nauki i wychowania.

Do oddziału integracyjnego mogą zatem zostać przyjęci jedynie uczniowie:

  1. niesłyszący lub słabosłyszący,
  2. niewidomi i słabowidzący,
  3. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Nie należy włączać do tej grupy dzieci, którym poradnia, odnosząc się do problemu przedstawionego przez rodziców, wydała opinię, np. w sprawie specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

O przyjęciu dziecka bez orzeczenia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego podejmowanego na wniosek rodziców.

Bożena Winczewska specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37532 )
Array ( [docId] => 37532 )