Język obcy także dla dzieci z niepełnosprawnościami

Autor: Bożena Winczewska
Data: 10-05-2016 r.

Obowiązek przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w placówkach umożliwiających dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

W roku 2016/2017 do posługiwania się językiem obcym powinny być przygotowywane dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnie. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 6-letnich, ale w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Dyrektor decyduje o wprowadzeniu języka

W roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak w roku 2015/2016, w zależności od możliwości organizacyjnych i po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz za zgodą organu prowadzącego, dyrektor przedszkola może postanowić o stosowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, do wszystkich albo niektórych oddziałów. Wprowadzając język obcy, należy uwzględnić możliwości psychofizyczne i komunikacyjne oraz tempo rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualizować pracę z dziećmi.

Nauka języka poprzez zabawę

Podstawa programowa zaleca, by przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym było włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywało się przede wszystkim w formie zabawy. Należy tworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych, w których dzieci kontynuować będą edukację.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38953 )
Array ( [docId] => 38953 )

Array ( [docId] => 38953 )