Szkoła nie może zignorować zaleceń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Data: 26-04-2016 r.

Czy rodzic dziecka może egzekwować od szkoły realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Czy zalecenia zawarte w opinii są dla szkoły obowiązujące? Takie pytania często zadają sobie rodzice uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Okazuje się, że w przypadku skargi przez rodziców na działalność szkoły może się to wiązać z kontrolą doraźną.

Zalecenia zawarte w opinii są dla szkoły wskazaniem do organizacji pomocy

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosuje się do uczniów posiadających opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła jest więc zobowiązana do realizacji zaleceń, w tym określonych w opinii form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ewentualne egzekwowanie od szkoły realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z przedstawieniem przez rodzica opinii w szkole. Jednocześnie pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy rodziców i w tym zakresie szkoła również powinna podjąć odpowiednie działania na rzecz ucznia.  

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację pomocy

Nadzór pedagogiczny obejmuje również przestrzeganie statutu szkoły, w którym powinny być określone cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, w tym również zasady organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestrzeganie tych przepisów podlega również nadzorowi pedagogicznemu kuratora oświaty.

Rodzice mogą więc egzekwować realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracując z dyrektorem, który odpowiada za jej organizację na terenie szkoły lub we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. Konsekwencje prawne dla szkoły mogą wiązać się z wydaniem zaleceń w przypadku skargi rodzica na działalność szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Szkoła musi spełniać wymagania

Niezapewnienie lub niewłaściwa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej może być interpretowane także jako niespełniania wymagań w zakresie celów i zadań statutowych szkoły – wymaganie  6. Na poziomie podstawowym w zakresie tego wymagania w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38914 )
Array ( [docId] => 38914 )

Array ( [docId] => 38914 )