Szkoła nie może zignorować zaleceń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Data: 26-04-2016 r.

Czy rodzic dziecka może egzekwować od szkoły realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Czy zalecenia zawarte w opinii są dla szkoły obowiązujące? Takie pytania często zadają sobie rodzice uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Okazuje się, że w przypadku skargi przez rodziców na działalność szkoły może się to wiązać z kontrolą doraźną.

Zalecenia zawarte w opinii są dla szkoły wskazaniem do organizacji pomocy

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosuje się do uczniów posiadających opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła jest więc zobowiązana do realizacji zaleceń, w tym określonych w opinii form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ewentualne egzekwowanie od szkoły realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z przedstawieniem przez rodzica opinii w szkole. Jednocześnie pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy rodziców i w tym zakresie szkoła również powinna podjąć odpowiednie działania na rzecz ucznia.  

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację pomocy

Nadzór pedagogiczny obejmuje również przestrzeganie statutu szkoły, w którym powinny być określone cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, w tym również zasady organizacji i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestrzeganie tych przepisów podlega również nadzorowi pedagogicznemu kuratora oświaty.

Rodzice mogą więc egzekwować realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracując z dyrektorem, który odpowiada za jej organizację na terenie szkoły lub we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą. Konsekwencje prawne dla szkoły mogą wiązać się z wydaniem zaleceń w przypadku skargi rodzica na działalność szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Szkoła musi spełniać wymagania

Niezapewnienie lub niewłaściwa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej może być interpretowane także jako niespełniania wymagań w zakresie celów i zadań statutowych szkoły – wymaganie  6. Na poziomie podstawowym w zakresie tego wymagania w szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38914 )
Array ( [docId] => 38914 )