Karta rowerowa – specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli

Data: 10-06-2013 r.

Dyrektor szkoły podstawowej powinien umożliwić uczniom przygotowanie do ubiegania się o wydanie karty rowerowej. Zajęcia dla uczniów mogą prowadzić osoby, które przeszły specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia dla nauczycieli są bezpłatne.

Obowiązki dyrektora szkoły dotyczące przygotowania uczniów do możliwości ubiegania się o kartę rowerową reguluje rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2012 roku zajęcia techniczne mają pozwalać na przygotowanie ucznia do uzyskania karty rowerowej. Za spełnienie tego zalecenia odpowiada dyrektor szkoły.

Organizacja zajęć – obowiązki dyrektora szkoły

 

Dyrektor szkoły w celu umożliwienia uczniom zdobycia karty rowerowej może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców, które przewiduje nieodpłatne uczestnictwo uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek (art. 41 ustawy o kierujących pojazdami).

Koszty uczestnictwa w zajęciach są pokrywane ze środków własnych wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub ośrodka szkolenia kierowców – dyrektor szkoły powinien przypomnieć o tym uczniom i ich rodzicom.

Istotne jest, że zajęcia mogą prowadzić osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne zgodne z regulacjami art. 9 ustawy Karta Nauczyciela. Dla nauczycieli obowiązkowe jest również dysponowanie pomocami i środkami dydaktycznymi pozwalającymi na przeprowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem. Jeżeli wybrany ośrodek ruchu drogowego nie dysponuje odpowiednią kadrą – dyrektor szkoły nie może zawrzeć z nim porozumienia.

Egzamin w obecności rodziców

Sprawdzenie umiejętności niezbędnych do uzyskania karty rowerowej jest przewidziane dla nauczycieli posiadających specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjantów, egzaminatorów i instruktorów. W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się uczniom, że egzamin jest bezpłatny i może odbyć się wyłącznie w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna prawnego (art. 65 ustawy o kierujących pojazdami).

Marta Wysocka,
specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30019 )
Array ( [docId] => 30019 )