Dokumenty w szkole – osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym

Data: 09-06-2013 r.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie świadectw szkolnych. Te szczególne dokumenty w szkole powinny zawierać wykaz osiągnięć uczniów w bieżącym roku szkolnym lub w całym cyklu nauczania w przypadku świadectwa ukończenia szkoły.

Dla nauczycieli wypełniających świadectwa szkolne nie zawsze jasne jest, jakie dodatkowe informacje powinny zawierać te dokumenty w szkole. Na świadectwie, oprócz ocen uzyskanych przez ucznia w danym roku nauki, zawiera się informacje o jego szczególnych osiągnięciach. Informacje, które odnotowują omawiane dokumenty w szkole powinny dotyczyć:

 
  • uzyskanych wysokich miejsc (nagradzanych lub honorowanych zwycięskim tytułem) w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym,
  • osiągnięć w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, przede wszystkim w formie wolontariatu
(Załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Dokumenty w szkole – podstawa do wpisu na świadectwie

Podstawą do zamieszczenia na świadectwie szkolnym informacji o osiągnięciach ucznia w olimpiadach czy turniejach jest dla nauczycieli zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ. Może być to zaświadczenie komitetu organizacyjnego olimpiady, konkursu czy turnieju. Dyrektor szkoły powinien również uznać zaświadczenie lub list rekomendujący, który dla nauczycieli danego ucznia przygotuje przedstawiciel instytucji, w której jest on wolontariuszem.

Dyrektor szkoły powinien opracować procedurę dokonywania wpisów

Dążąc do tego, by dokumenty w szkole były wypełniane w sposób prawidłowy, dyrektor szkoły powinien opracować procedurę, która szczegółowo określi zasady na podstawie których wypełniane są świadectwa szkolne. Dyrektor szkoły powinien upewnić się, że dla nauczycieli jasne jest, jakie informacje zamieszcza się na świadectwie promocyjnym, a jakie na świadectwie ukończenia szkoły.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30018 )
Array ( [docId] => 30018 )