Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci cudzoziemców

Autor: Bożena Winczewska
Data: 25-09-2014 r.

Odpowiedzialność za kontrolę realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci cudzoziemców zamieszkałe na terenie obwodu szkoły ponosi dyrektor szkoły obwodowej. Nie ma znaczenia, czy rodzice dziecka dopełnili obowiązku meldunkowego, czy nie.

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jeśli dopełnią tego obowiązku, to wówczas dyrektor szkoły otrzyma informację o dziecku, które powinno realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny, od wójta (burmistrza, prezydenta). I na tej podstawie będzie mógł zweryfikować, czy dziecko realizuje ów obowiązek.

 

Jeśli cudzoziemcy nie dopełnią obowiązku meldunkowego , to nie zostaną wpisani do prowadzonej przez gminę ewidencji ludności, a tym samym ich dzieci nie będą wykazane w danych przekazanych dyrektorowi szkoły przez wójta (burmistrza, prezydenta).

Mimo że dzieci tych nie ma na liście otrzymanej z urzędu gminy, dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum o ustalonym obwodzie jest zobowiązany do kontroli realizacji przez nie obowiązku szkolnego. Kiedy tylko dowie się, że w obwodzie szkoły mieszkają obywatele innego kraju z dziećmi w wieku obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego i nie realizują tych obowiązków, powinien niezwłocznie podjąć takie same działania, jak w wypadku dzieci polskich.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35772 )
Array ( [docId] => 35772 )