Dofinansowanie do szkolnej wyprawki wymaga wskazania wysokości dochodów

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 05-09-2014 r.

Do wniosku o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku 2014 należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów lub też zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

Tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, w tym zasady dotyczące dokumentów jakie należy przedkładać wnioskując o pomoc, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1024). Zgodnie z tymi przepisami:

 
  • w przypadku ubiegania się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • w przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów nie spełniających kryterium dochodowego, na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
Źródło:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Agnieszka Rumik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35651 )
Array ( [docId] => 35651 )