Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego wymaga zgody gminy

Autor: Bożena Winczewska
Data: 03-09-2014 r.

O tym, czy zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest dla dyrektora obligatoryjne decyduje rodzaj szkoły. Jeśli nie jest – wówczas zatrudnienie nauczyciela wspomagającego wymagać będzie zgody organu prowadzącego.

W szkole integracyjnej lub w oddziałach integracyjnych szkoły ogólnodostępnej dyrektor powinien zapewnić obecność nauczyciela wspomagającego – drugiego nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. W szkole ogólnodostępnej, do której uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor może zatrudnić nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, za zgodą organu prowadzącego. W szkołach specjalnych wszystkich typów i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz w specjalnych ośrodkach nie zatrudnia się nauczycieli wspomagających.

Zatrudnieni dodatkowo nauczyciele nie prowadzą samodzielnie zajęć edukacyjnych, lecz współorganizują zajęcia i pracę wychowawczą z innymi nauczycielami i specjalistami. Zadania nauczyciela wspomagającego powinien realizować dodatkowo zatrudniony przez dyrektora nauczyciel wspierający uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nie powinno się jego obowiązków zlecać zatrudnionym w szkole specjalistom – pedagogowi, psychologowi czy logopedzie, ponieważ mają oni do wykonania inne, określone przepisami, zadania związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35641 )
Array ( [docId] => 35641 )

Array ( [docId] => 35641 )