Na sukces projektu edukacyjnego wpływa współpraca z radą pedagogiczną

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 27-10-2015 r.

Nową formą współpracy dyrektora z radą pedagogiczną w gimnazjum jest opiniowanie projektu edukacyjnego. Dotychczasowe przepisy przewidywały „porozumienie” dyrektora szkoły z radą pedagogiczną w tej kwestii.

Gimnazjum ma obowiązek stworzenia każdemu uczniowi warunków do wykonania projektu, dlatego niezbędne jest wypracowanie własnych reguły realizacji projektów, dostosowanych do możliwości konkretnej szkoły (np. jej wielkości, posiadanego sprzętu, możliwości organizacyjnych) oraz potrzeb uczniów.

Dobra praktyka wskazuje, że organizacja realizacji projektów edukacyjnych powinna przebiegać we współpracy dyrektora z radą pedagogiczną.

Wymaga ona określenia sposobu m.in.:

  • wyboru zakresów tematycznych projektów,
  • tworzenia i liczebności zespołów uczniowskich, opiekunów zespołów uczniowskich realizujących poszczególne projekty i innych nauczycieli - konsultantów,
  • dokumentowania wykonanych projektów,
  • informowania rodziców o obowiązku realizacji projektów gimnazjalnych przez uczniów.

Dyrektor proponuje też:

  1. kryteria uznania udziału ucznia za wystarczający do wpisania jego tematu na świadectwie ukończenia gimnazjum;
  2. zasady uwzględnienia udziału w pracy nad projektem w ocenie zachowania ucznia.

Ponadto dyrektor może określić zasady ewentualnego oceniania przedmiotowego uczniów realizujących projekty edukacyjne.

Termin wydawania opinii rady pedagogicznej w sprawie warunków realizacji projektu edukacyjnego jest ustaleniem wewnętrznym.

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37949 )
Array ( [docId] => 37949 )

Array ( [docId] => 37949 )