Po awansie nauczyciela wynagrodzenie zmienia się z mocy prawa

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 16-09-2015 r.

Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego przed 1 września oznacza dla nauczycieli podwyższenie wynagrodzenia. Zmiana ta następuje z mocy prawa i dyrektor szkoły nie musi informować o niej na piśmie. Awans nauczyciela uzyskany w drugim terminie przewidziany w Karcie Nauczyciela nie wpływa na zmianę wynagrodzenia w bieżącym roku kalendarzowym.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela wynagrodzenie nauczyciela uzyskującego kolejny stopień awansu zawodowego zmienia się w następujących terminach:

 
  • z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu
  • dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu

(art. 39 ust. 1 i ust. 1a Karta Nauczyciela)

Zmiana wynagrodzenia nie wymaga składania przez nauczyciela specjalnego wniosku – dyrektor szkoły może wymagać jedynie dokumentów potwierdzających, że awans zawodowy miał miejsce.

Dyrektor szkoły nie musi informować o zmianie na piśmie

W związku u z tym, że podwyższenie wynagrodzenia następuje z mocy prawa, dyrektor szkoły nie ma obowiązku przygotowywania dla nauczycieli pisemnej informacji o tym, że nastąpiła zmiana.

Oznacza to, że nauczyciel powinien otrzymywać wyższe wynagrodzenie nawet, jeżeli w umowie o pracę lub innym akcie potwierdzającym zatrudnienie nauczyciela wskazano konkretną kwotę wynagrodzenia – dyrektor szkoły nie może bowiem zaproponować nauczycielom warunków pracy gorszych niż określa to Karta Nauczyciela.

Umowa o pracę i akt mianowania warto zaktualizować

Zarówno nauczyciele, jak i dyrektor szkoły powinni jednak dążyć do tego, aby w akcie mianowania zawsze znajdowały się aktualne informacje dotyczące warunków pracy i płacy. W celu dokonania takiej aktualizacji strony mogą podpisać aneks.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37773 )
Array ( [docId] => 37773 )