Nauczyciel wychowania fizycznego motywuje i uczy aktywności fizycznej

Data: 16-11-2012 r.

Uczniowie coraz częściej przynoszą do szkół zaświadczenia lekarskie zwalniające z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien bliżej przyjrzeć się uczniom i motywować ich do udziału w zajęciach. Ani on ani dyrektor szkoły nie może jednak podważyć orzeczenia lekarskiego.

Dane pochodzące z raportu NIK wskazują, że szkoła nie spełnia oczekiwań uczniów – dyrektor szkoły nie inwestuje w sprzęt sportowy a nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi zajęcia w sposób monotonny i niepozwalający rozwijać zainteresowań sportowych. Nauczyciel wychowania fizycznego powinien zachęcać uczniów do aktywności fizycznej poprzez indywidualizowanie zajęć i dostosowywanie ich do oczekiwań ucznia.

Nauczyciel wychowania fizycznego motywuje, dyrektor szkoły zapewnia warunki

Nauczyciel wychowania fizycznego musi dążyć do tego, by w czasie zajęć zapewniać uczniom wszechstronny rozwój. W praktyce oznacza to, że ćwiczenia należy różnicować, aby każdy z mógł aktywnie rozwijać się w interesującej go dyscyplinie. Motywowanie ucznia nie polega wyłącznie na ocenianiu postępów, ale również na pokazaniu mu, że może rozwijać się w kierunku, który daje największą satysfakcję.

Często odpowiedzialność za niechęć, a tym samym fikcyjne zwolnienia lekarskie uczniów, ponosi sam nauczyciel wychowania fizycznego. Podstawowym błędem jest skupianie uwagi na uczniach zdolnych i lubiących sport przy jednoczesnym zaniechaniu pobudzania do aktywności uczniów o słabiej rozwiniętych zdolnościach. Zadaniem nauczyciela jest przekonanie ucznia do podejmowania wyzwań i doskonalenia samego siebie. To jest możliwe poprzez wskazywanie różnych ćwiczeń i dyscyplin sportowych.

Realizowanie tak postawionych założeń nie jest możliwe, jeżeli szkoła nie posiada odpowiedniej infrastruktury sportowej. Uczniowie skarżą się na brak sprzętów, nieodnawiane sale gimnastyczne czy zbyt liczne grupy w czasie zajęć. Za optymalizowanie tych warunków odpowiada dyrektor szkoły we współpracy z organem prowadzącym.

 

Zmiany w zasadach realizacji zajęć wychowania fizycznego wprowadzone w 2011 roku miały pozytywnie wpłynąć na stosunek uczniów do zajęć sportowych w szkołach. Uatrakcyjnienie programu oraz poszerzenie możliwości wyboru zajęć nie spowodowały jednak zmniejszenia liczby zwolnień lekarskich przynoszonych przez uczniów. Odpowiedzialność za tę sytuację w większości placówek ponosi dyrektor szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego. To ich zadaniem jest stworzenie takich warunków oraz oferty zajęć sportowych, które zmotywują młodzież do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29956 )
Array ( [docId] => 29956 )