Nieaktualne arkusze ocen trzeba skorygować zgodnie z nowymi przepisami

Data: 21-06-2013 r.

Od 5 kwietnia 2013 r. obowiązują zmienione przepisy w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wprowadzenie zmian związane jest z kolejnym etapem wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Szkoły, które korzystają z nieaktualnych arkuszy, powinny je skorygować zgodnie z nowymi wytycznymi.

Arkusze ocen dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli klasę pierwszą szkoły podstawowej powinny być założone na druku według wzoru nr 53a, określonym w załączniku do rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r. (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r.). Ponieważ dokumentacja przebiegu nauczania powinna być prowadzona zgodnie z przepisami, arkusze sporządzone według starych zasad trzeba skorygować (§ 23 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).

Rozporządzenie zmieniające zawiera nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów. W sprawie arkuszy ocen wprowadza ono:
 • obowiązek zakładania arkuszy ocen na drukach według wzorów określonych w jego załączniku dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli klasę pierwszą szkoły podstawowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r.),
 • możliwość prowadzenia arkuszy ocen uczniów szkoły podstawowej założonych na drukach według dotychczasowych wzorów do czasu zakończenia przez ucznia nauki w szkole (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r.).

Przepisy przejściowe umożliwiają korzystanie z dotychczasowych arkuszy

Zapisy pozwalające stosowanie poprzednich wzorów arkuszy są przepisami przejściowymi odnoszącymi się do arkuszy ocen uczniów założonych w poprzednich latach szkolnych. Aby nie narażać na nowe, dodatkowe wydatki szkół podstawowych, które mogą mieć zapasy obowiązujących dotychczas wzorów arkuszy ocen, przewidziano możliwość wykorzystania tych arkuszy w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014.

Za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych z posiadana dokumentacja odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły (§ 23 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).

Podstawa prawna:

 • § 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 0, poz. 384),

 • § 23 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zm.).


Bożena Winczewska
, była dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30027 )
Array ( [docId] => 30027 )

Array ( [docId] => 30027 )