Nieaktualne arkusze ocen trzeba skorygować zgodnie z nowymi przepisami

Data: 21-06-2013 r.

Od 5 kwietnia 2013 r. obowiązują zmienione przepisy w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wprowadzenie zmian związane jest z kolejnym etapem wdrażania nowej podstawy programowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Szkoły, które korzystają z nieaktualnych arkuszy, powinny je skorygować zgodnie z nowymi wytycznymi.

Arkusze ocen dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli klasę pierwszą szkoły podstawowej powinny być założone na druku według wzoru nr 53a, określonym w załączniku do rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r. (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r.). Ponieważ dokumentacja przebiegu nauczania powinna być prowadzona zgodnie z przepisami, arkusze sporządzone według starych zasad trzeba skorygować (§ 23 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).

Rozporządzenie zmieniające zawiera nowe druki wzorów świadectw, arkuszy ocen, zaświadczeń i dyplomów. W sprawie arkuszy ocen wprowadza ono:
  • obowiązek zakładania arkuszy ocen na drukach według wzorów określonych w jego załączniku dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli klasę pierwszą szkoły podstawowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r.),
  • możliwość prowadzenia arkuszy ocen uczniów szkoły podstawowej założonych na drukach według dotychczasowych wzorów do czasu zakończenia przez ucznia nauki w szkole (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r.).

Przepisy przejściowe umożliwiają korzystanie z dotychczasowych arkuszy

Zapisy pozwalające stosowanie poprzednich wzorów arkuszy są przepisami przejściowymi odnoszącymi się do arkuszy ocen uczniów założonych w poprzednich latach szkolnych. Aby nie narażać na nowe, dodatkowe wydatki szkół podstawowych, które mogą mieć zapasy obowiązujących dotychczas wzorów arkuszy ocen, przewidziano możliwość wykorzystania tych arkuszy w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014.

Za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych z posiadana dokumentacja odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły (§ 23 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.).

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 3 rozporządzenia MEN z 21 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 0, poz. 384),

  • § 23 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zm.).


Bożena Winczewska
, była dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30027 )
Array ( [docId] => 30027 )

Array ( [docId] => 30027 )